ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು

ಗಿಟಾರಿನ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ 
ನಿನ್ನ ಸೋಕಿದ ಬೆರಳನು ಇಟ್ಟು 
ಸುಮ್ಮನೆ ಮೀಟಿಕೊಂಡೆ ನೋಡು 
ಹಾಡಿಗೂ ಮೂಡುವ ಆಸೆಯಾಯ್ತು 

ಕಿಟಕಿಯ ಆಚೆ ದೂರದ ಚಂದ್ರ 
ತಾರೆಗಳೆಲ್ಲವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು 
ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಕೂರಿಸಿ 
ಆಲಿಸಿ ಉಳಿದನು ಮೈಯ್ಯ ಮರೆತು 

ಬಾನಲಿ ಕತ್ತಲು ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೂ 
ನನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸರಸ 
ದಾರಿ ತಾಪ್ಪಿದ ತಿಳಿ ತಂಗಾಳಿಗೂ 
ಖಾಯಂ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ 

ದೀಪದ ಬಳುಕಿಗೆ ಉಸಿರಿನ ತಾಳ 
ನೆರಳಿಗೂ ಇದ್ದೆಡೆ ಇರದ ಅಮಲು 
ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದೆ 
ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ತೊದಲು 

ರಾತ್ರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಕಾರಣ ಬೇಕೆ?
ಕಣ್ಣು ಹೊರಟಿತು ಕನವರಿಸೋಕೆ 
ನಿಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನ ನಿಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ 

                             -- ರತ್ನಸುತ 

Comments

  1. "ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದೆ
    ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ತೊದಲು"
    ವಾರೇವ್ಹಾ...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩