Tuesday, 26 July 2022

ಹಾಡು ಕಲಿತ ಹಕ್ಕಿ

ಹಾಡು ಕಲಿತ ಹಕ್ಕಿ

ಮೂಕವಾದರೆ ಹೇಗೆ?
ಲೋಕವ ಕಂಡು ದಿಗಿಲಾಗಿ
ಲೋಕವ ಕಂಡು ದಿಗಿಲಾಗಿ ಬಡ ಹಕ್ಕಿ
ಹಾಡೋದ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು

ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಬೇಕು
ಜೋಡಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಲ
ಮುಟ್ಟೊಕೆ ಮುಗಿಲ‌ ಮಡಿಲನ್ನು
ಮುಟ್ಟೊಕೆ ಮುಗಿಲ‌ ಮಡಿಲನ್ನು ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿ
ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು

ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಲಿ ಮಿಂದು
ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದು
ಚಿಗುರು ಹೂವ ಗುಟುಕು ಹಸಿವಿಗೆ
ಚಿಗುರು ಹೂವ ಗುಟುಕು ಹಸಿವನ್ನ ಮರೆಸಿತ್ತು
ಮಿಕ್ಕ ಹೂ ಅರಳಿ ಫಲವಿತ್ತು

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳು ಅಮ್ಮ
ಎಂದೋ ಕಾವನು ಕೊಟ್ಟು
ಬೇಟೆಗಾರನ ಗುರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ 
ಬೇಟೆಗಾರನ‌ ಗುರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಾಯಕ್ಕಿ
ನಾಕು ಹೊಟ್ಟೆಯ ತುಂಬಿ ತಂಪಾಗಿ 

ಯಾರ ನಂಬಲು ಬೇಡ
ಅನ್ನೋ ಪಾಠವ ಕಲಿತು
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು
ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು ಕೊನೆಗಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದ ಮರೆತಿತ್ತು

ಏನೂ ಬೇಡದ ಹಕ್ಕಿ 
ಹಿಡಿ ಪೀತಿಯ ಬಯಸಿ 
ಮುಪ್ಪಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ 
ಮುಪ್ಪಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಮುದಿ  ಹಕ್ಕಿ 
ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಾಳ ಎಣಿಸಿತ್ತು 

ನೀ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಳಿದು ಬಂದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ

ನೀ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಳಿದು ಬಂದೆ ಮಳೆಯಾಗಿ

ಎದೆಯ ಮೀಟೋ ಸೋನೆಯೇ
ನೀ ತೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ಕಲಿಸಿ ಹೋದೆ ಮೆಲುವಾಗಿ
ನನ್ನ ಜೀವವೇ
ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಡಿಗೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ
ಬಂಧಿಸು ನನ್ನನು ಸಂಗಾತಿಯೇ
ಸಾವಿರ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೇಮದ ಕವಿತೆ ನೀನು
ಓದುತ್ತ ಸೋತು ಹೋದೆ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲೇ..

ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ, ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ 
ಹೇ ನನ್ನ ಮನವ ಸೆಳೆದ ಮಾಯಗಾತಿಯೇ 
ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ, ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ 
ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರ ಬೆರೆತ ಜೀವ ಸಾತಿಯೇ..

ಹೂದೋಟವ ಸುತ್ತೋಣವೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸೆ ಹೊತ್ತು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಮೌನ ನನಗೂ ಕೇಳಲಿ
ಜೂಟಾಟವ ಆಡುತ್ತಿವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸು ನೂರು
ಸೋಲುವ ಹಿತವ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ
ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಎಲೆಯಂತೆ
ನೀ ತಂದ ನೆನಪು ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ
ಮುದ್ದಾದ ನಗುವಲ್ಲಿ ಕದ್ದೋಡುವ ನಿನ್ನ
ನೆರಳಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿದೆ...

ನೀ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ ಒಲವನ್ನು

ನೀ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ ಒಲವನ್ನು 

ಬೆರಗು ಮೂಡೋ ಹಾಗೆಯೇ 
ಬಾ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಕೇಳು ಸಂಗಾತಿ  
ಬೆರಗು ಮೂಡೋ ಸಂಗತಿ 

ನೀ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು ಸರಳವಾಗಿ ಒಲವನ್ನು 

ನೀ ಬರುವ ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆವಾಗ    
ಮನದಲೇನೋ ಸಂಭ್ರಮ
ನೀ ಮುಗಿಯದಂಥ ಕನಸಿನಂತೆ ಇರುವಾಗ 
ಖುಷಿಯ ಸಂಗಮ
ಚಂದಿರ ಬಾರದ ಊರಿಗೆ ತಂದೆ ಹೇಗೆ 
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದೀಪವ ಸಂಗಾತಿಯೇ  
ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಹಾಗೆ 
ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇರಿದೆ
(ಕಣ್ಣಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಮಾಯಗಾತಿಯೇ .. )

ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ, ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ 
ಹೇ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಾಯಗಾತಿಯೇ 
ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ, ಓ ಮಾಯೆ ಮಾಯೆ 
ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರ ಬೆರೆತ ಪ್ರೇಮ ಸಾತಿಯೇ..

ನೀ ಗೀಚು ಬಾ ಈ ಬಾಳಿನ
ಒಂದೊಂದು ಪುಟದ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅನುರಾಗದ ಒಪ್ಪಂದವ


ಈ ಗಮನವನ್ನು ಸಳೆದು ಹೋದ‌ ಮಾಯಾವಿ

ಈ ಗಮನವನ್ನು ಸಳೆದು ಹೋದ‌ ಮಾಯಾವಿ

ಹೃದಯವಿನ್ನೂ ನಿನ್ನದೇ
ನೀ ಗಗನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಮಳೆಯಾಗಿ
ನನ್ನ ಸೇರಿದೆ
ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ
ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮದೇ ಪಿಸು ಮಾತಿದೆ
ಕಣ್ಣಿನ ಸನ್ನೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ 
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಲೋಕ ಅನಿಸೋ ಹಾಗಿದೆ 

ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ, ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ 
ನೀ ನಗುವ ಸಲುವೇ ನಾ ಕಾದು ಕೂರುವೆ   
ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ, ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ 
ಆ ನಗೆಯ ಸೆಲೆಗೆ ನಾ ಕಳೆದೇ ಹೋಗುವೆ  

ಸಂಗಾತಿಯೇ ಸಂಬಾಳಿಸು ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
‍ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂತ ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆ
ಸಂಗೀತದ ಸಾರಾಂಶವೇ ಆ ನಿನ್ನ ದನಿಯಾಗಿರಲು
ಹಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನವ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ (or ಆವರಿಸಿದೆ)
ನೂರಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋ ಹಾಗೆ
ನೀ ಇದ್ದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ದಿನವೂ ದೀಪಾವಳಿ
ಈ ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಗುಣಗಾನ
ಕನಸಲ್ಲೂ ನಿಂದೇ ಹಾವಳಿ

ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ, ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ 
ನೀ ನಗುವ ಸಲುವೇ ನಾ ಕಾದು ಕೂರುವೆ   
ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ, ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ 
ಆ ನಗೆಯ ಸೆಲೆಗೆ ನಾ ಕಳೆದೇ ಹೋಗುವೆ  

ಬಾ ಇಳೆಗೆ ಜಾರಿ ಬಂದ ಸೋನೆ ಮಳೆಯಂತೆ

ಬಾ ಇಳೆಗೆ ಜಾರಿ ಬಂದ ಸೋನೆ ಮಳೆಯಂತೆ
ಮಧುರವಾದ ನಾದವೇ
ಬಾ ಮಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡೋ ಕನಸಂತೆ
ನನ್ನ ಜೀವವೇ
ಆಸೆಯ ಸಾಗರ ಎಬ್ಬಿಸೋ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ
ತೇಲುವ ನೌಕೆಯ ಏರೋಣವೇ?
ಗುಂಡಿಗೆ ಸದ್ದನು ಆಲಿಸಿ ನಿಂತ ವೇಳೆ
ಲೋಕ ನಿಶಬ್ಧವಾಗಿ ಹೋಯಿತೀಗಲೇ

ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಲೇ, ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಿಲೇ 
ನೀ ತಾಕೋ ಮೊದಲೇ, ನಾ ಕರಗಿ ಹೋಗಲೇ ?
ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಲೇ, ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಿಲೇ 
ನೀ ತೇಲೋ ಕಡೆಗೆ, ಮೈ ಮರೆತು ಸಾಗಲೇ?

ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ, ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ 
ನೀ ನಗುವ ಸಲುವೇ ನಾ ಕಾದು ಕೂರುವೆ   
ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ, ಓ ಒಲವೇ ಒಲವೇ 
ಆ ನಗೆಯ ಸೆಲೆಗೆ ನಾ ಕಳೆದೇ ಹೋಗುವೆ  


ರೂಪಾಂತರ ಆದಂತಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಕವಿತೆ ಸಾಲು 
ನಿನ್ನಂದವ ಕೊಂಡಾಡುತಾ ನಾ ಗೀಚಲು  
ಬಾನೆತ್ತರ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆಯೋಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಸಿಗಲು    
ಬಾನಾಡಿಯಾಗು ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಾವಲು 
ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದ ಗುರುತಂತೆ 
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಂಗೆದ್ದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಸಿದೆ 
ಚಾಚುತ್ತ ಕೈಯ್ಯನ್ನು ನಿನ್ನತ್ತ ಬರುವಾಗ 
ಸ್ವರ್ಗಾನೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದಂತೆ 
ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಲೇ, ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಿಲೇ 
ನೀ ತಾಕೋ ಮೊದಲೇ, ನಾ ಕರಗಿ ಬಿಡಲೇ?
ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಲೇ, ಓ ಮುಗಿಲೇ ಮುಗಿಲೇ 
ನೀ ತೇಲೋ ಕಡೆಗೆ, ನಾ ಸಾಗಿ ಬರಲೇ?

ಹೇ ಕದಿಯಲೇನು ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ನಗುವನ್ನು

ಹೇ ಕದಿಯಲೇನು ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ನಗುವನ್ನು 

ಎದೆಯಲಿಟ್ಟು ಕಾಯುತಾ 
ನೀ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ತಂಪಲ್ಲಿ 
ತೇಲಿ ಹೋದೆ ನಾ 
************
ನೀ ನುಡಿಸಿ ಹೋದೆ ಮೂಕವಾದ ಮನಸನ್ನು 
ಸೂರೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಲೇ 
ಹೇ ಸಲುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಲೇನು ನಿನ್ನನ್ನು  
ಮುದ್ದು ಮಾತಲ್ಲೇ 
ನಿನ್ನಲಿ, ನನ್ನಲಿ ಮೊದಲಾದ ಮಳೆಯ ಹಾಡು 
ಆಗಲೇ ಜೀವವ ಆವರಿಸಿದೆ   
ಹೇಗೆ ನಾ ಹೇಳಲಿ ಈಗೀಗ ನನ್ನ ಪಾಡು 
ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಮಾತು ತೊದಲುವಂತಿದೆ  
ಮಾಯಾವಿ ನೀನು, ಮಾಯಾವಿ ನೀನು 
ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಗುಂಗ ಲಿ ಕಳೆದೇ ಹೋದೆನು  
ಮಾಯಾವಿ ನೀನು, ಮಾಯಾವಿ ನೀನು 
ಏನೇನೋ ಹೇಳೋ ಹುಚ್ಚು ಕವಿಯಂತಾದೆನು 

ಈ ಮಧುರವಾದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಈ ಮಧುರವಾದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ

ಹಗುರವಾಗಿ ಸಾಗುವ
ಬಾ ಹಸಿರು ದಾರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕತೆಯಲ್ಲಿ
ಕಳೆದು ಹೋಗುವಾ
ನಿನ್ನಲೂ, ನನ್ನಲೂ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯು ಒಂದೇ
ಓಡುವ ಕಾಲವೂ ನಿಂತಂತಿದೆ
ಹೇಳದ ಸಾವಿರ ಆಸೆಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ..
ಆರಂಭ ಪ್ರೇಮ, ಆರಂಭ ಪ್ರೇಮ
ಆರಂಭ ಪ್ರೇಮ, ಆದಾಗ ಸಂಗಮ

ಹಾಡು ಕಲಿತ ಹಕ್ಕಿ

ಹಾಡು ಕಲಿತ ಹಕ್ಕಿ ಮೂಕವಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಲೋಕವ ಕಂಡು ದಿಗಿಲಾಗಿ ಲೋಕವ ಕಂಡು ದಿಗಿಲಾಗಿ ಬಡ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡೋದ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಬೇಕು ಜೋಡಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಲ ಮುಟ್ಟೊಕೆ ...