ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಇಳಿಸಂಜೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನೊಂದು ಹನಿಯಾಗಿ
ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತನಿಟ್ಟಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..
ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣವ ಸೋಕಿ
ನೀ ಭಾವ ರೇಖೆ ಗೀಚಿ ಹೋದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..


ನಿದಿರೆ ಕೊಡದ ಕನಸೊಂದು ಕವಿದಂತೆ
ಬಾ ನನ್ನನು ಆವರಿಸು ಬೇಗ
ತೊದಲೋ ಹೃದಯ ಹಾಡೊಂದ ನುಡಿದಂತೆ
ಮನಸಿಟ್ಟು ನೀ ಆಲಿಸು ಈಗ


ಎದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವೆ ನಿನಗೆ
ಬಾ ಸೇರಿಕೋ ನನ್ನುಸಿರೊಳಗೆ
ಸ್ಥಿರವಾಗು ಜೀವದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ..


ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಾಗ..
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..


ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ
ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರೋಕೆ
ಸಾಲದಂತೆ ಆಕಾಶ
ನಿನ್ನ ಜೋಡಿಗೂಡಿ ಹಾರೋಕೆ


ಹಿತವಾದ ನಗುವಲ್ಲಿ ಹತನಾಗುವ ಮುನ್ನ
ಮಿತಿ ಮೀರುವಾಸೆ ತುಂಬಿ ಬಂದಾಗ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..


ಅನುಗಾಲ ನಿನಗಾಗಿ ನೆರಳಾಗಿ ಉಳಿದಾಗ
ತೋಳಿಗೂನು ಜೀವ ಬಂದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..


                                        - ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!