Posts

Showing posts from 2017

"ಮುಂದೇನಾಯಿತು?"

Image
ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಮುಗ್ಧಮುಖಗಳು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯಕಥೆನೋಡುತ
ಮತ್ತೆಮತ್ತೆಮಾರುಹೋದವು
ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಗೆ


ಪುಣ್ಯಕೋಟಿತಾನುತನ್ನ
ಕಂದನಿಗೆಹಾಲುಣಿಸುತಿರಲು
ನಾಲಗೆಯಚಪ್ಪರಿಸುತಅವು
ಹರ್ಷದಿಂದಕುಣಿದವು


ಹುಲಿಯಘರ್ಜನೆ, ಕ್ರೋಧಭಂಗಿ
ಅರಳಿಸಿದವುಕಣ್ಣಚೂರು
ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆಕೌತುಕಕ್ಕೆ
ನಾಂದಿಹಾಡಿತುಹಾಡದು


ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯುಹುಸಿಯನಾಡದೆ
ಹುಲಿಗೆತಾಶರಣಾಗುತಿರಲು
ಎಗರಿಇರಿದುರಕ್ತಕುಡಿವುದು
ಎಂದುಅವುಗಳುಎಣಿಸಲು


ಹುಲಿಯುಕಂಬನಿಹರಿಸಿಪ್ರಾಣವ
ಬಿಟ್ಟಕೂಡಲೆಕಥೆಯುಮುಗಿಯಿತು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯಜೀವಉಳಿದಿದೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ "ಮುಂದೇನಾಯಿತು?"


ಹುಲಿಗೂಇರಬೇಕಲ್ಲಮರಿಗಳು?
ಅವುಗಳಾರುಸಲಹುವವರು

ಗಂಗೆ, ತುಂಗೆಯರಂತೆಅವಕೆ
ಉಣಿಸುವವರಾರುಮಾಂಸವ?

ಮತ್ತೆಮೊಳಗಿತುಅದೇಹಾಡು

ಮತ್ತೆಮತ್ತೆಹುಲಿಯೇಸತ್ತಿತು ತಬ್ಬಲಿ

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಇಳಿಸಂಜೆಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನೊಂದುಹನಿಯಾಗಿ
ಈಕೆನ್ನೆಮೇಲೆಮುತ್ತನಿಟ್ಟಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..
ಬಿಳಿಹಾಳೆಮನದಲ್ಲಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣವಸೋಕಿ
ನೀಭಾವರೇಖೆಗೀಚಿಹೋದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ನಿದಿರೆಕೊಡದಕನಸೊಂದುಕವಿದಂತೆ
ಬಾನನ್ನನುಆವರಿಸುಬೇಗ
ತೊದಲೋಹೃದಯಹಾಡೊಂದನುಡಿದಂತೆ
ಮನಸಿಟ್ಟುನೀಆಲಿಸುಈಗ

ಎದೆಬಾಗಿಲುತೆರೆಯುವೆನಿನಗೆ
ಬಾಸೇರಿಕೋನನ್ನುಸಿರೊಳಗೆ
ಸ್ಥಿರವಾಗುಜೀವದಲ್ಲೂಜೊತೆಯಾಗಿ..

ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಮಾತೆಲ್ಲಮರೆಯಾಗಿಮೌನಕ್ಕೆಶರಣಾಗಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಾಗ..
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಬೇಕುನಿನ್ನಸಹವಾಸ
ಎಲ್ಲಎಲ್ಲೆಮೀರೋಕೆ
ಸಾಲದಂತೆಆಕಾಶ
ನಿನ್ನಜೋಡಿಗೂಡಿಹಾರೋಕೆ

ಹಿತವಾದನಗುವಲ್ಲಿಹತನಾಗುವಮುನ್ನ
ಮಿತಿಮೀರುವಾಸೆತುಂಬಿಬಂದಾಗ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಅನುಗಾಲನಿನಗಾಗಿನೆರಳಾಗಿಉಳಿದಾಗ
ಈತೋಳಿಗೂನುಜೀವಬಂದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

                                        - ರತ್ನಸುತ