Monday, 29 February 2016

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು

ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತಿರುವಂಥ ನನ್ನಂಥವನನ್ನು
ಎಂತು ಕದಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ?
ನಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲಕೂ ಬೇಕು ನಿನ್ನಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು
ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ನೀಡದೆ


ಏಕೆ ಮೌನದ ಸಮರದಲ್ಲೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು
ಇಗೋ ಉಸಿರು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ
ಕಲ್ಲಿರುವುದೇ ತನ್ನ ಕೆತ್ತಲೆಂದಾದಾಗ
ನೋವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದೇಕೆ?


ಬೇಡಿ ಬಂಧನವನ್ನು, ಎದುರುಗೊಂಡವನನ್ನ
ಅಪ್ಪಿ-ತಪ್ಪಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ
ನಿನ್ನ ಸೋಕಿದ ಮೇಲೆ ಸೊಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ
ಬಡಿದಾಡಿದೆ ಹೃದಯ ಕೂಡ!!


ಒಲ್ಲೆನೆನ್ನುತ ಬಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ
ಊಹೆಗೈದವು ನಿನ್ನ ನೋಡು
ಆಸೆ ಬಾನುಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಚಿಗುರಿದ ವೇಳೆ
ಬರೆದ ಸಾಲೇ ಹಾಡು!!


ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳುವೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳದಿರು
ನಾಚಿಕೆಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು
ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೂ ದೋಣಿಯೊಂದನು ಕೊಡುವೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ತೇಲುತಿರಬಹುದು
ಒಡೆದು
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಲೂ ಬಹುದು!!


                                            - ರತ್ನಸುತ

ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯಾಸ

ನಿನ್ನತ್ತ ಹೂವೊಂದ ಎಸೆದೆ ನಾ
ಗಮನವ ನನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು
ಕನಸೊಂದ ನಾ ಕದಡಿಬಿಟ್ಟೆನಾ?
ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬರಲು


ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗದವಳು ಸಿಕ್ಕೆ ನೀ
ತುಂಬು ಸಂತೆಯಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುತ
ನಾನೊಂದು ಮಳಿಗೆಯನು ತೆರೆಯಲೇ?
ಇದ್ದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ


ಕುಂಟು ಬಿಲ್ಲೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವೆ
ಆಸೆಗೆ ಕಾಲು ಬಂದಂತೆ ಓಡಿ ಬಾ
ಎಲ್ಲ ಆಟದಿ ನಾನಂತೂ ಸೋಲುವೆ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸುತ್ತ ಜಯಿಸು ಬಾ


ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯ ನಾ
ನೀನಿರೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಸರು
ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಬೇಕಿದೆ
ನೀಡು ಅನುಮೋದನೆಯ ನಗೆಯ ಮೊಹರು


ಕಳೆದವನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆ ನೀ
ಎಂದೂ ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದ ವಿಳಾಸ
ನಗುವನ್ನೇ ನೀ ಮುಡಿಯಬೇಕು
ಅದಕೇ ನೋಡೆನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ!!


                                     - ರತ್ನಸುತ

Friday, 26 February 2016

ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು

ಮೈಯ್ಯೆಲ್ಲಾ ಮಸಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿನಗೊಂದು ಉಂಗುರ ಕೊಡಿಸುವುದಾದರೆ
ಯಾಕಾಗಬಾರದು?!!
ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಲ್ಲ
ಸರಿಹೋಗಬಹುದು!!


ಅತಿರೇಕದ ನಡತೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅತಿ ಸನಿಹವಾಗತೊಡಗುವುದೇನು
ಅಪರಾಧವೇ?
ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸಿದನೊಂದ
ಬಾ ಹಂಚುವೆ!!


ಉದಯಿಸುವೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ದಿನವೂ
ಹೊತ್ತ ಕಂದೀಲನು ಹಿಡಿದು
ಮಲ್ಲಿಯೇ!!
ತೆರೆಯದ ಖಜಾನೆಯಿದೆ ನನ್ನಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಅಣು-ಅಣುವೂ ಕಾದಿಹುದು
ನಿನಗಾಗಿಯೇ!!


ಎಲ್ಲ ಮರೆತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನೆನಪಾಗಿ
ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೆಲೆಸು ಬಾ
ಪುನಃ... ಪುನಃ
ಎತ್ತ ಸಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನತ್ತಲೇ ಗಮ್ಯ
ಚ್ಯುತಿಗೊಳ್ಳದ ಪದ್ಯವಾಗುವುದಲ್ಲ
ನನ್ನ ಬರಹ


ಎದುರುಗೊಂಡ ಕನ್ನಡಿಯಲೆನ್ನ ಕಂಡಂತೆ
ಬೆದರುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಡು
ದರ್ಪಣ
ಎದೆಯೊಂದು ರಂಗ ಮಂದಿರದಂತೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ
ಹೂ ಹಾಸಿದ ಹಾದಿ ಬಯಸಿದೆ ನಿನ್ನ
ನಿತ್ಯ ನರ್ತನ!!


                                          - ರತ್ನಸುತ

Thursday, 18 February 2016

ಪರಿಹಾಸ

ಯಾವ ಎಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಿಸಲಿ ಮನವ
ಬಹುಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಉಳಿದು
ಹೀಗೇ ಕಳೆಯಲೇ ಇಡಿ ಜನುಮವನ್ನು
ನೀ ಕನವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಕನಸನ್ನು ಪಡೆದು


ಹೇಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಹವಣಿಕೆಯಲಿ
ಬೀಳ್ಗೊಡುವ ಪರಿಹಾಸ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದೋ,
ನಿನ್ನನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಇಂಗಿತ ಆದರೆ
ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನ್ನೊಲವನೆಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು?!!


ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಕಾವ್ಯಗಳು ನಿರ್ಲಿಪ
ಮರು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುತಲಿವೆ ಕೋರಿಕೆ
ನಿನ್ನ ಸೇರೋ ಆಶಯದ ಹೃದಯ ಹೊತ್ತಿಹೆ
ಇನ್ನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಮಿಡಿವುದು ಏತಕೆ?


ಎಚ್ಚರದ ಇರುಳಿನಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವ
ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಳಕಿನ ತುಣುಕು ನೀನಾದರೆ
ತುಂಬು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡನು ಕಟ್ಟಿ
ಬಂಧಿಯಾಗಿಸು ನಾನು ಪಾರಾದರೆ


ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟೂ ಕೊಲ್ಲದಿರು ನನ್ನನ್ನು
ಕಾದಿರುವೆ ಕೆನ್ನೆಯಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ
ಅಳಿಸಿದ ಆಪಾದನೆ ನಂತರಕೆ ಇರಲಿ
ಕಣ್ಣೀರ ಹರಿಸು ನೀ ನನ್ನ ಕೂಗಿ!!


                                             - ರತ್ನಸುತ

Monday, 8 February 2016

ಯಾವ ದಿಗಂತಕೆ?

ಯಾವ ಸಾಗರದಾಚೆ ಅಡಗಿದೆ
ನನ್ನ ನಂಬಿದ ಸಾಧನೆ?
ತೀರದಿ ಮುರಿದ ಹಡಗಿದೆ
ತೇಲಿ ಸಾಗಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ?


ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಗುರಿಯ ತಲುಪುವೆ
ಯಾವ ದಿಕ್ಕದು ನನ್ನದು?
ಹಣತೆಯುಂಟು, ಕಿಚ್ಚೂ ಉಂಟು
ಮಬ್ಬಲೇನೂ ಕಾಣದು


ನಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ
ಒಂದಾದರೂ ಉದುರೀತೇ!!
ನೆರಳೇ ನೀನೇ ಕೊನೆ ವರೆಗೆ
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆ ಜೊತೆ


ಮುಗಿಲ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತಿದೆ
ಹೇಗೆ ಮರೆಸಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನು
ಸ್ವತಃ ನನಗೇ ಕಾಣದೆ?


ತಿರುವುಗಳ ತೆರುವಲ್ಲಿ ತವರಿನ
ದಾರಿ ಮರೆತೆನು ಆದರೂ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ನಿಸುತ ತಾ
ಎದುರುಗೊಂಡನು ದೇವರು


ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಕೆ
ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವು ದೊರಕದು
ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟರೆ ಕನಸು ಬೀಳದು
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರೆ ಸವೆಯದು


                         - ರತ್ನಸುತ

ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು

ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು ನೀನಿರದೆ ಈ ಗತಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ಜೀವಕೆ ಹಾಡುಹಗಲಲ್ಲಿ ನೀ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಕನಸೊಂದು ಬೀಳುತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಬಾವಿಗೆ ಬ...