Sunday, 15 September 2019

ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು

ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು 
ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು
ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮಾತು
ಹೇಳಿ ಬಿಡಬೇಕು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮುನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೊಂದು ಮುತ್ತು
ಸೆರೆಯಾದಾಗ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು
ಈ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸತು
ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ಯಾವತ್ತೂ...

ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಳೆಯಬೇಕು
ಇಷ್ಟೇ ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಬೇಕು
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀನು ಇಟ್ಟು
ಹೋಗ ಬೇಡ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಸಾಗುವುದಾದರೆ ಜೊತೆಗೇ ಸಾಗೋಣ
ಸಾಯುವುದಾದರೂ ಜೊತೆಗೇ ಸಾಯೋಣ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನೇ ತಾನೆ
ಕಣ್ಣು ನೀನು ರೆಪ್ಪ ನಾನೇ..

ChuTukas

ಕದಡದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲೆ?
ಬಣ್ಣ ಕದಡಿದೆಡೆ ಚಿತ್ರ
ಕಲ್ಲು ಕದಡಿದೆಡೆ ಶಿಲೆ
ಗಾಳಿ ಕದಡಿದರೆ ನಾದ
ಶಾಯಿ ಕದಡಿದರೆ ಕಾವ್ಯ!!

****

ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯೆಂದು ನೀವೇಕೆ ಮರುಗುವಿರಿ?
ಮಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವಷ್ಟೇ ಮರಕೆ
ಕಿತ್ತು ತಿಂದವರೆಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾರು?
ಮುಪ್ಪಾದ ಎಲೆಯೊಡನೆ ಎರಗಿ ಬುಡಕೆ..

ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಮ್ಮ

ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಮ್ಮ ನಿನದೂ
ಜನ್ಮ ದಿನವು ಈ ದಿನ
ನಾನು ನಿನಗೆ, ನೀನು ನನಗೆ
ಶುಭ ಕೋರಲೀ ಸುದಿನ
ಮೂರು ದಶಕ ದಾಟಿ ಬೆಳೆದೆ
ನಿನ್ನ ಮೀರಿ ಅಳತೆಲಿ
ಆಗಸವ ಮುಟ್ಟೋ ಕರುಣೆ
ಅದ ಹೇಗೆ ತಲುಪಲಿ
ನಾನೂ ನೀನೂ ಒಂದೇ 
ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕರುಳ ಪ್ರೀತಿಯ
ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದೆ ಹಿಡಿದು
ಬೆಳಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಣತಿಯ
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲು ಹೊಂಗೆ ನೆರಳು
ಮಿಡಿವ ತಂತಿ ನೋವಿಗೆ
ನೀನು ಇರಲು ನಗುತ ಹೀಗೆ
ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ!

ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ

ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇ
ನೊಂದು ಬೆಂದುಹೋದಂಥ ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಕೇಳೆಲೇ
ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಗದ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ
ಪದ್ಯ ಗೀಚಿದ್ದು ತೋಚದೆ ಹೋಯಿತೇ
ಹುಚ್ಚು ಕವಿದಂತೆ ಮನಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದೆ
ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಆಯಿತೇ

ಆರಂಭವೇ ಕೊನೆಯಾದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳು
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಳು...


ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಕೇ ಇಲ್ಲ
ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಿತವೇ ಇಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಿದೆ
ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಕಾಡೋ ನೋವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ
ಕೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ
ಮುತ್ತು ನೀಡೋ ಬದಲು
ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಮಾತನಾಡದೆ..

ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕೈಚಾಚುತ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳು
ನಿನ್ನಾಸರೆ ಬೇಕಂತಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಳು..

ಬೆಂಕಿಗೆ ದೂಡಬಹುದಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಿರಿ

ಬೆಂಕಿಗೆ ದೂಡಬಹುದಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಿರಿ
ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನಾದಿರಿ
ಬಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಬೀಳಿಸದಿದ್ದಿರಿ
ನಿಮ್ಮವನಲ್ಲನೆನ್ನಬಹುದಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೊಂಡಿರಿ

ಧೂಳಿನಂತಾದರೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಒದರದೆ
ಹೂವಿನಷ್ಟೇ ಹಗುರಾಗಿ ಎರಗಿ ಎದೆಗೆ
ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿ, ದೂರವಿಡದೆ ತುತ್ತು ಹಂಚುವಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯತ್ತ ನನ್ನ ನೆರಳ ನಡಿಗೆ

ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರಿ ತುಂಟ-ತರಲೆಗಳ
ಕಷ್ಟ ಕಲ್ಲುರುಳಿಸುವಲಿ ಬೆವರಾದಿರಿ
ಒಂಟಿಯೆನಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಂತುಕರಾಗಿ
ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ ಎದುರುಗೊಂಡು ಮಿಡಿದಿರಿ

ನಾನಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಿರಲ್ಲದೆ
ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಮುಖನೆನದೆ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಮಾಡಿದಿರಿ
ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೆರೆಸುವ ಭ್ರಮೆಯಾಚೆ
ಪಂಜರಗಳ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ತೆರೆದಿರಿ

ವಕ್ರತೆಯೂ ಕಲೆಯೆಂದು
ವಿಕೃತಿಯೂ ಕೃತಿಯೆಂದು
ಅವಸಾನವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪವೆಂದು
ಬೆರಗು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ
ಬೆಳಗುವುದೇ ಅದರ ಮೂಲ
ಹಚ್ಚಿದಿರಿ ದೀಪವೊಂದ ಮನದಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು

ತಾವರೆಗೊಳದ ಬೇರಿನ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮದು
ಆಗಾಗ ಮಿಂಚಿದೆವು ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿ
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ನೆನಪು ಮೂಡುವಾಗ
ತುಟಿ ಅರಳಿಸುವ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಇಣುಕಿ ಬರಲಿ..

"ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುಖ ಭಾವದ ಕೊರತೆ"

"ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುಖ ಭಾವದ ಕೊರತೆ"
ನೋವಿನ ಗುಟ್ಟು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆವಾಗ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿರಲಾರದು.
ಗೂನಿದ ಭುಜದಡಿ ವಿಸ್ತಾರ ಬೆನ್ನು
ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೆ
ಮುಖವಾಡಗಳಿಗದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಬಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದೆ ಎಂದು ಜರಿವರು

ಹರಕಲು ತೊಟ್ಟರೂ ಬೇಡೆನ್ನದು
ಕನ್ನಡಿಯೆಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ
ತಲೆ ಹೊರಳಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ
ಬಿದ್ದ ಮಡತೆ ಹರಕಲನ್ನು ಮರೆಸಿ
ಆಗಿನ್ನೂ ಮೂರು ಸಂವ್ತ್ಸರದ ಹಿಂದೆ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೊಂಡ ಅಂಗಿಯಂತಿರದೆ
ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಹೊತ್ತು ಹೊಸತಾಗೇ ಇತ್ತು

ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಆಸೆಗಳ, ಕನಸುಗಳನುಣಿಸಿ
ಬೆಚ್ಚಿ, ಬೆವರಿ, ಕಂಪಿಸಿದ ತೊಗಲಿಗೆ
ಎಂದೂ ಕೈಯ್ಯಾರೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಒರಗಿದ ಗೋಡೆಗೆ ಗುರುತಿಟ್ಟು
ನೆರಳಿನ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ಬಾಯಾರಿದಾಗಲೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯದಿತ್ತು ಬೆನ್ನು

ಬಳೆ ಸದ್ದು ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸವರಿ
ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ತಾಕಿ ಒರಟುತನ
ಎದೆಗಂಟಿದ ಮೆದು ಮಾಂಸ ಜ್ವಾಲೆ
ಬೆವರ ಹನಿಯನು ಹಡೆದು
ಇಂಗಿದ ಇಂಗಿತಕೆ ಪರಚು ಗಾಯ
ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೈಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತೆ

ನೊಂದ ಬೆನ್ನಿಗೂ, ಬೆನ್ನ ನೋವಿಗೂ ಅಂತರವಿದೆ
ಗುಣ ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳೂ ಬಿನ್ನ
ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಆಲಿಸುವುದು, ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಉಲಿವುದು.
ನಾನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ
ನಾ ಅವನ, ಮತ್ತವ ನನ್ನ ಹೊತ್ತಿರುವ..

ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಹಾಡೊಂದು ಬರಲಿ

ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಹಾಡೊಂದು ಬರಲಿ
ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಲುಗಳ ಕೆಡವಿಕೊಂಡು
ಹಿಂದೆಯೇ ಮೌನವೂ ಆವರಿಸಿ ಬಿಡಲಿ
ನನ್ನದೆಂಬುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು

ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು

ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು  ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಿಡಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮುನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೊಂದು ಮುತ್ತು ಸೆರೆಯಾದಾಗ ನೀನೇ ನನ್ನ ...