Saturday, 20 January 2018

ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು


ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು
ನೀನಿರದೆ ಈ ಗತಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ಜೀವಕೆ
ಹಾಡುಹಗಲಲ್ಲಿ ನೀ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ಕನಸೊಂದು ಬೀಳುತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಬಾವಿಗೆ

ಬೀಸಣಿಕೆ ಹಿಡಿ ತುಂಬ ನಿನ್ನದೇ ಬೆರಳಚ್ಚು
ಗರಿಯ ತುಂಬ ನೀ ಮುಡಿದ ಹೂವಿನ ಘಮ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಏ.ಸಿ ಕೆಟ್ಟಂತಿದೆ
ನೀ ಸೋಕಿ ಬಿಟ್ಟವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸಮ

ನೋಡಲ್ಲಿ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಚಂದಿರನೂ ಬಡಪಾಯಿ
ಹೊಗಳುಬಟ್ಟರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಂಡು
ಪ್ರಾಸದಲಿ ಹಾಡುವೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂತೆ
ಸಾಲುಗವಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನವೆಂದುಕಚ್ಚಿ ಕೊಡುವೆ ಸೇಬ, ಬಿಚ್ಚಿ ಇಡುವೆ ಜೇಬ
ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಗಮನ
ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲಕೆ ಇಟ್ಟ ಚುಕ್ಕಿ ಮಸಿಯಲಿ ನಾನು
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಕವನಕೂಡಿ ಹಾಕುವೆ ಏಕೆ ಮನದ ತುಮುಲಗಳನ್ನು
ಜೀವ ಕೊಳದ ತಳದ ಭಾವ ಮೀನೇ?
ನನ್ನ ನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟೂ ಗಳಿಗೆಯಲಿ
ನಿನ್ನ ಸಿಹಿ ನೆನಪೊಂದು ಸಹಿಯು ತಾನೆ?!!                                          - ರತ್ನಸುತ 

ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಹೂವು


ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಹೂವು
ನಿಜವಾದ ಹೂವನ್ನು ಅಣುಕಿಸುತ್ತಿತ್ತು
ಅಣುಕಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗು ಅಣುಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆಇತ್ತ ನಿಜದ ಹೂವು ಹುಟ್ಟಿ...
ಚಿಗುರಿ, ಅರಳಿ, ಬಾಡಿ
ಚೆದುರಿ, ಉದುರಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿ
ಯಾವ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ,
ಕಾಗದದ ಹೂವಿನ ಅಣುಕು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಂದದಾಗಿತ್ತು...ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿದು, ಬೆರಳುಗಳ ತಾಕಿ
ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು, ಹೊಸೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು
ಕೆಸರ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಕೊಸರಿಗಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕು
ನೂರು ತವರ ತೊರೆದ ಹೆಂಗರುಳ ಹೂವು
ಎಂದೂ ಕಾಗದದ ಹೂವ ಅಣುಕಿಸಲಿಲ್ಲ
ಬದಲಾಗಿ ತಾನೇ ನಕಲೇನೋ ಎಂಬಂತೆ
ಶರಣಾಗತಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಸುಳ್ಳಿಗೆ..ಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದವರೇ
ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸದೆಯೂ
ಬಾಡದ ಕಾಗದದ ಹೂವಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮತ್ಸರ.
ಹುಟ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದರೂ
ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಬಾರದೆ
ಅದೇ ಕೃತಕ ನಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ
ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಸತ್ತಿತೋ ಪಾಪದ ಹೂವು...ಮಡಿದವರಿಗೂ, ಮುಡಿದವರಿಗೂ
ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯ ತೂಕದ
ನಿಜದ ಹೂವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ
ಕಾಗದದ ಹೂವ ಪಕಳೆಗಳು ಪಟ-ಪಟನೆ
ಒದರಿಕೊಂಡವು ಮೈಯ್ಯ, ಚೆದುರಿ ಹೋಗಲು...
ಮೆತ್ತಿದ ಗೋಂದು, ಸುತ್ತಿದ ತಂತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾನೆ?ಒಮ್ಮೆ ನಿಜ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಇವೆರಡನ್ನೂ
ಒಂದೇ ಆಕಾರದ, ಅಳತೆಯ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು..
ಸೋತವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಬೇಸರವೇ ಸುಳ್ಳಿನ ಗೆಲುವು
ಗೆದ್ದವರು ಗಮನಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೇ ನಿಜದ ಗೆಲುವು
ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಜವೇ ಗೆಲುವು
ಸೋಲು ಹೆಣದ ಅಲಂಕಾರವಷ್ಟೇ...                                                      - ರತ್ನಸುತ 

ಮಗುವಿನಂತೆ ಅತ್ತು ಬಿಡುವೆ


ಮಗುವಿನಂತೆ ಅತ್ತು ಬಿಡುವೆ, ಹಠಕೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಳುವೆ
ಬಾಚಿ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಬಿಡುವೆಯಾ?
ಸುತ್ತ ಸತ್ತ ಮೌನವೆಂಬ ಅಂಕೆಯೊಂದು ಕಾಡುವಾಗ
ಒಂದು ಪಿಸು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಬಡಿಸೆ ಬರುವೆಯಾ?


ನೋವನುಂಡು ಉಂಡು ತೇಗಿಕೊಂಡರೂ ಅದರದ್ದೇ ಛಾಯೆ
ನಿತ್ಯ ಖುಷಿಯ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳ ಸೋಕಿಸು
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆದುರಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋದ ಹಿತವನೀವ
ನೆನಪುಗಳ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸುಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ತುಂಬಿಸಿರುವೆ
ಜಂಭದಲ್ಲಿ ಬೀಗುತಿಹುದು ನನ್ನ ಬಾಳ ಪುಸ್ತಕ
ಹಗಲುಗಳ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಟಕೆಂದೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟೆ
ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಸೇವಕಹೊನ್ನ ರಷ್ಮಿ, ಜೊನ್ನ ಸಾಲು ನಿನ್ನ ಆಗಮನದಿಂದ
ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗುರುತಿಡುವುದು ಅಸದಳ
ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾದ ವ್ಯಸನಿ ನಾನು
ಅದಕೂ ಮೇಲೆ ಕೊಡುತಲಿರು ನಿತ್ಯ ಹೊಸತು ನಶೆಗಳಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದೇ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೆ
ತೀರದ ದಣಿವನ್ನು ತಣಿಸೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಯುವೆ
"ಸತ್ತು ನೋಡು" ಎಂದು ನೀ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕದಿರು
ಲಘುವಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸತ್ತೇ ತೀರುವೆ!!                                                     - ರತ್ನಸುತ 

ಏರು ದನಿಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ


ಏರು ದನಿಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಮೌನ ತಂತಿಯ
ಮೀಟಿಕೊಂಡ ರಾಗದಲಿ
ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಕುಂತೆಯಾ?
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ...

ಬೆಳಗಿ ನಿಂತ ದೀಪಕೆ
ನಿನ್ನ ಬೆರಳ ನೆರಳಿನಾಟ
ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೆಯಾ!ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು
ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡುವೆನು
ನಿನ್ನ ತಬ್ಬುವಾಸೆಯಲ್ಲಿ
ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತುತಿರುವೆನು
ಮುಳು ಸರಿದ ಸದ್ದಿನೊಳಗೂ
ನಿನ್ನ ಮುಗುಳು ಕೇಳಲು
ಒಂದು ಕ್ಷಣವ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ
ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆವೆನುಕದ್ದು ಬಿಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸ
ಹೊಸೆದು ನನ್ನ ಕನಸನು
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ ಬಿಡುವೆ
ತೊಡಿಸಿ ಪೋಷಾಕನು
ಬಣ್ಣವೊಂದ ಅದ್ದಿ ಕೊಡುವೆ
ಬಿನ್ನವಾದ ಭಾವಕೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ
ನುಡಿಸು ಈಗ ನನ್ನನೂನಗೆಯ ಚಾಟಿ ಎದೆಗೆ ಬೀಸಿ
ನೋಡು ಹೃದಯ ಬೆಚ್ಚಿದೆ
ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆ ಅವಿತ
ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಿಚ್ಚಿದೆ
ಹೊತ್ತಿಸೆನ್ನ, ನಾನು ಉರಿದು
ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸುವೆ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಳಗಿರುವೆ
ಉತ್ತರಿಸುವುದೇನಿದೆ!!ಸೋಕಿ ಹೋದೆಯೆಂಬ ಸೊಕ್ಕು
ನನ್ನಿಷ್ಟಕೆ ಸುಖಕರ
ನೀನು ಹಾದ ಮೇಲೆ ಮನದ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ
ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿನುದ್ದಗಲಕೂ
ನಿನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಪರಿಚಯ
ನೀನು ತಲೆಯದೂಗಿದಲ್ಲೇ
ನನ್ನ ಹಾಡು ಸುಮಧುರ!!                       - ರತ್ನಸುತ 

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸದ್ದು

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸದ್ದು
ನಾ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವ
ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ,
ನನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊರಗೆ ಕರೆದಂತೆ
ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣವೂ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂದಂತೆ...

ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ನಿಂತೆಅಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಕೈಗಳು ನನ್ನ ಸವರುತ್ತಿದ್ದವು
ನನಗೆ ಅಳು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲು
ಈ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬದುಕಿದ್ದ ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆಟುಕದಂತೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು
ನಾ ಕಂಡದ್ದು ಆ ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಮಜ್ಜನದ ಬಳಿಕನಾನು ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿರಲು ಬಿಡದೆ
ಅವರಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳ ತೊಡಿಸಿ
ಹಣೆಗೆ ಮಸಿ ಮೆತ್ತಿ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಮಂದಿ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡರು
ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾ ನಿದ್ದೆಯ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆಕನಸಿನ ತುಂಬ ಆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಕಂಬಳಿ
ಮೈ ಮುರಿದು ಗೋಡೆಯ ತೀಡಿದಾಗ
ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭೂತಿ
ಹಿಗ್ಗು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೀಳದಂತೆ
ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಹೊಕ್ಕಳ ನಂಟು
ಹೊತ್ತು ಮೀರುವ ಮುನ್ನ
ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡನು ಅರಿತ ಆ ಮಮತೆಯ ತುತ್ತು
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮದ ಪರಿಚಯ..ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಳೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು
ವ್ಯಂಗ್ಯ, ತಮಾಷೆ, ಚೇಷ್ಟೆ, ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ
ತಲೆದೂಗಿ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ
ಅವರವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ,
ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರ ಇಷ್ಟ ಪಡದವ
ಇಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ
ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಾರದಲ್ಲ?ಸರಿ ಈಗ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ
ಅನಾಚಾರಗಳ ವ್ಯಾಪರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮನಸು ಭಾರವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ
ತುಸು ಹಗುರಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೇ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ!!


                                                    - ರತ್ನಸುತ 

ಸಂಜೆಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ನಿದ್ದೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು


ಸಂಜೆಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ನಿದ್ದೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು
ಆದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಮರೆತಿದ್ದ,
ಈಗ ವಿಪರೀತ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ವರ್ಷ ಮೀರಿದವಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಚಟದಂತೆ, ಬಿಡಿಸುವುದಸದಳ
ಜೋಗುಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಆ ಅಳು...

ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿ ಪಾಪಿಗಳೇ!!ಅಮ್ಮ ಬಂದದ್ದೇ ಅಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ
ಚೂರು ಚೂರೇ ನಿಂತು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ
ಕುರುಚಲು ಗಡ್ಡವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೀರಿಕೊಂಡು
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ
ಮೀಸೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದು
ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರೆರಚಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಚಿಗುರಲಿಲ್ಲಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಲಗಿದ
ಅವನ ಪಕ್ಕ ಹಗುರವಾಗಿ ಕೂತು
ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ಅರೆ!! ಅವು ನನ್ನವೇ ಅನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಏನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಹೊರಳಾಡಿದ್ದು
ಮುಚ್ಚಿದ ರೆಪ್ಪೆ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆ..
ಅರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದರವ ರಾಕ್ಷಸ...ಅವನ ಅಂಗೈಯ್ಯಿಗೆ ಬೆರಳ ಕೊಟ್ಟು
ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಬಯಸುವ ಹುಂಬ ನಾನು.
ಅಂದರೆ, ಅವ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲೊಲ್ಲ ಎಂಬ
ಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕೆಂಬ ಹುಂಬತನ
ಆದರೆ ಅವ ಅಮ್ಮನ ಮಗ
ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ
ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ
ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ!!ತಾಯಿ ಆದವಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಾನಾಗೇ ರೂಢಿಯಾಗುತ್ತೆ
ಈ ತಂದೆಯಾದವನಿಗೆ ತಂದೆ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಅಥವ ತಂದೆತನದ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ತುಸು ಮಂದ ಗತಿಯಲ್ಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ
ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ತಂದೆಯಾದವನಿಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಲ್ಲ, ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೇ ಕಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ
ನಾನು ನನ್ನಪ್ಪನಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಂತೆ
ಅಪ್ಪ ನನಗಾಗಿ ಕಾದಂತೆ
ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ...                                                        - ರತ್ನಸುತ

ಅವಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ... ಈಗ ಇವನಿಗಾಗಿ!!


ಅವಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ಈಗ ಇವನಿಗಾಗಿ..
ಹಂಚಿಕೊಂಡವರೇ ಇಬ್ಬರೂ ಬದುಕನ್ನ
ಅವಳು ಅಳಿದುಳಿದದ್ದ ಮತ್ತು ನಾನೂ
ಇವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲವ


ಅವಳು ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ
ಇವನಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವೆನೆಂದು..
ಅವಳು ಹಾಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು
ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿದೆ
ಇಂದಿಗೂ ಎದೆಗಾನಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಂತೆ
ಶೃತಿ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ...ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳೂ ಹೊಸತು
ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗುತ್ತ
ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆರಿಸುತ್ತಾನೆಂದರೆ
ವಾಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬರಲು
ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿರದ ಹೊರತು
ಅವನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿವುದಿದೆಯಲ್ಲ..ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳ ಹಾವಳಿ
ಇವ ಅವುಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲಾರ
ಅವು ನಾವುಗಳು ಕೇಳಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದವು
ಹಾಡಿಕೊಂಡವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಮುಪ್ಪು ತಟ್ಟಿದೆ
ತಲೆಮಾರುಗಳು ಉರುಳಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರದು
ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನರಿತು ನಡೆಯಬೇಕು
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದೇ ನೇಮ, ಪ್ರೀತಿಗಾದರೂ..ಘಟಿಸಿದ ನೆನ್ನೆಗಳಿಗೊಂದು ಗಂಟು
ಘಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿಗೊಂದು
ಘಟಿಸಬಹುದಾದ ನಾಳೆಗಳಿಗೊಂದು,
ಎಲ್ಲ ನಂಟುಗಳನ್ನ ಬಿಗಿದಿಟ್ಟು
ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ
ಅದರ ನೆನಪಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವ
ನನ್ನ ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿಡುತ್ತಾನೆ...                                          - ರತ್ನಸುತ 

ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು

ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು ನೀನಿರದೆ ಈ ಗತಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ಜೀವಕೆ ಹಾಡುಹಗಲಲ್ಲಿ ನೀ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಕನಸೊಂದು ಬೀಳುತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಬಾವಿಗೆ ಬ...