Saturday, 18 September 2021

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೋರಿಕೆ

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೋರಿಕೆ

ಗಂಡಸರಿಗೆ ನೆಪವಾಯಿತು ಹೂಡಿಕೆ
ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕಾಣಿಕೆ
ತೊಡಿಸುವುದು ಗಂಡರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಬಂಗಾರ ಆಚಾರಿಯ ಆಟಿಕೆ
ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಭದ್ರತೆ
ಸಾಲವೇನೋ ಕೊಡುತಾರೆ ಸುಲಭಕೆ
ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ

ವಾಕಿಗಂತ ಹೋಗಬ್ಯಾಡಿ‌ ಆಚೆಗೆ
ಪಾಲೀಶು ಮಾಡಿಸಿ ಆಭರಣಕೆ
ಅಸಲಿ-ನಕಲಿ ನೋಡರು ಕದಿಯೋದಕೆ
ಶೋಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೆ

ಏ.ಸಿ ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಿ
ಸಲ್ಯೂಟು ಹೊಡೆಯುವನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ
ದೊಡ್ಡ ಒಡವೆ ಕೊಂಡರೆ ಕೂಲ್ಡ್ರಿಂಕು ಫ಼್ರೀ
ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಹಕರೋ ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ರೀ

ಕೊಂಡಾಗ‌ ಒಡವೆಗಳು ಲಕ್ಷಕೆ
ಗಿರವಿಯಿಟ್ಟಾಗ ಬರದೇಕೋ ತೂಕಕೆ
ಕಲ್ಲು, ವ್ಯಾಕ್ಸು, ಮಣ್ಣು-ಮಸಿ ತಗೆಯಿರಿ
ಮಜೂರಿಗೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ಕಳೆಯಿರಿ

ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದ ಬಂಗಾರ ಕಷ್ಟಕೆ
ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ
ಶೇಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ
ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿತ್ತು ನಾವಾಗಲೇ

ಮತ್ತೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಹೊಸ ಆಫ಼ರು
ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಲೋಫ಼ರು
ಈ ಜೇಬಿನಿಂದ ಆ ಜೇಬಿಗೆ
ಪೈಸ ಉಳಿಸದೆ ಎಗರಿಸುವ ನಿಸ್ಸೀಮರು...

ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ

 ಓಹ್ ... ಓಹ್ 

(A)ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 
ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಹೀಗೆ 
(C)ಹುಚ್ಚು ಹೃದಯವ (G)ಸವರುತ  
(A)ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ 
ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ  
(C)ಕಳ್ಳ ಕನಸಲಿ (G)ಸುಳಿಯುತ 
(A)ನೀನೇ ಹೇಳು 
(F)ಇದೇನಿದು (Dm)ಕತೆ?
(A)ಬಾಳು ಈಗ 
(F)ಶುರು ನಿನ್ನ (Dm)ಜೊತೆ 
ಹೇ.. (A)ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ   
(F)ಕಾಣುವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಛಾಯೆ 
(A)oh yeah. oh yeah.. (F)yeah yeah yeah yeah ನಿನ್ನದೇ ಛಾಯೆ
(A)ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿ 
(F)ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಯೆ 
(A)oh yeah. oh yeah.. (F)yeah yeah yeah yeah ಯಾವುದೋ ಮಾಯೆ 

(A)ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 
ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಹೀಗೆ 
(C)ಹುಚ್ಚು ಹೃದಯವ (G)ಸವರುತ  
(A)ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ 
ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ  
(C)ಕಳ್ಳ ಕನಸಲಿ (G)ಸುಳಿಯುತ 

(C)ಸಾರೋಣ (G)ಖುಷಿ 
(A)ಬಾ ಕೈ (F)ಜೋಡಿಸಿ 
(C)ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ (G)ಇದೋ  
(A)ಆಸೆ (F)ಒಪ್ಪಿಸಿ 
(C)ಇಳಿದೆ ನನ್ನೊಳಗೆ (G)ಮೌನವ 
(C)ಕದಡೋ (A)ರಾಗವನು ನೀಡುತ 
(C)ಕಲಿಸು (G)ಮಾತಿರದ ಭಾಷೆಯ 
(A)ಎಲ್ಲ (F)ದಿನ (A)ಕ್ಷಣ (C)ಈ ಜೀವ (G)ಭಾಗವಾಗಿರು 

ಹೇ.. (A)ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ   
(F)ಕಾಣುವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಛಾಯೆ 
(A)oh yeah. oh yeah.. (F)yeah yeah yeah yeah ನಿನ್ನದೇ ಛಾಯೆ
(A)ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿ 
(F)ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಯೆ 
(A)oh yeah. oh yeah.. (F)yeah yeah yeah yeah ಯಾವುದೋ ಮಾಯೆ 

ಕಾಡುವಂತೆ ನೀ ನೆನಪಾಗುವೆ

ಕಾಡುವಂತೆ ನೀ ನೆನಪಾಗುವೆ

ಊಹೆಯ ತುಂಬ ಆವರಿಸುವೆ   
ಕಾಡುವಂತೆ ನೀ ನೆನಪಾಗುವೆ

ದಾಹದ ವೇಳೆಯೂ, ನೀನೇ ನೀರಾಗುವೆ 
ಜೀವ ಕಾಪಾಡೋ ಉಸಿರಾಗುವೆ  
ಕಾಡುವಂತೆ ನೀ ನೆನಪಾಗುವೆ

ನೀಡದೇ ಕಾರಣ ಮಾಯವಾದಾಗ ನೀ 
ಸಾವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ದೂಡಿದಂತಾಗಿದೆ 
ನೋಡು ಏಕಾಂತವೇ ದಾರುಣ 
ನೋವಿಗೂ ನಿನ್ನನೇ ಕೂಗುವೆ
ಕಾಡುವಂತೆ ನೀ ನೆನಪಾಗವೆ...

ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೇಳುತ
ರೇಗಿಸಿ ಮಾತಲೇ ಸೋಲಿಸು ಹಾಗೆಯೇ
ಇಂಗಿದ ಕಣ್ಣನು ತಾಕುತ
ಬಾಷ್ಪಕೂ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಸುವೆ 
ಕಾಡುವಂತೆ ನೀ ನೆನಪಾಗವೆ...

ನೂಪುರ ನಾಚಿದೆ ನಾಟ್ಯವ ಆಡಲು 
ತಾಳವು ನಿನ್ನಲಿ ಲೀನವಾದಂತಿದೆ 
ಪಲ್ಲವಿ ಆಗು ನೀ ಹಾಡಿಗೆ 
ನಿನ್ನನು ಕೂಡಿ ನಾ ಹಾಡುವೆ  
ಕಾಡುವಂತೆ ನೀ ನೆನಪಾಗವೆ...

ಹೊಂಬಿಸಿಲೇ ಹೊಂಬಿಸಿಲೇ

ಹೊಂಬಿಸಿಲೇ ಹೊಂಬಿಸಿಲೇ 

ಚುಂಬಿಸಲೇ ಕಣ್ಣಿನಲೆ ಕಣ್ಣಿನಲೇ  
ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಬಾ ಈಗಲೇ   
ಏನೇನೋ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ವೇಳೆ 

ಚುಂಬಿಸಲೇ ಹೊಂಬಿಸಿಲೇ

ಬೇಲಿ ಇರದ ಮನಸಲಿ 
ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದೆ 
ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಕಾಗದ  
ಓಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದೇ 
ಜೀವವೆರಡು ಒಂದೇ ಎನುತ 
ಸಣ್ಣ ಮುಗುಳು ಮೂಡಿದೆ 
ನೀನಿರದೇ, ಹೇಗಿರಲಿ 
ನೆನೆಯುತಲೇ ಭಯವಾಗಿದೆ 

ಮೀಟಿ ಹೊರಟೆ ನನ್ನನು 
ನಿಲ್ಲುತಿಲ್ಲ ಕಂಪನ 
ಒದ್ದೆಯಾದ ತುಟಿಯನು 
ತೇದು ಹೋಗು ಈ ಕ್ಷಣ 
ಜಾರಿ ಬಿಡುವೆ ತೋಳಿನೊಳಗೆ 
ಗಾಳಿಯಂತೆ ಹಗುರದಿ 
ಉಸಿರಿಲಿ, ಬೆರೆಸಿಕೋ 
ಭಯಕೆಗಳು ಮರವಾಗಿದೆ .. 

*******

(C)ಬೇಲಿ ಇರದ (G)ಮನಸಲಿ 
(C)ಹೂವು ಅರಳಿ (A)ನಿಂತಿದೆ 
(C)ಖಾಲಿ ಉಳಿದ (G)ಕಾಗದ  
(C)ಓಲೆಗಳಿಗೆ (A)ಸಾಲದೇ 
(A)ಜೀವವೆರಡು ಒಂದೇ ಎನುತ 
(F)ಸಣ್ಣ ಮುಗುಳು ಮೂಡಿದೆ 
(A)ಕೂಡಿ ಹೆಣೆದ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ 
(F)ಪ್ರೇಮ ಚಿಗುರು ಮೂಡಿದೆ 
(Dm)ನೀನಿರದೇ, (G7)ಹೇಗಿರಲಿ 
(C)ನೆನೆಯುತಲೇ (G)ಭಯವಾಗಿದೆ 
(C)ಉಸಿರಿಲಿ ಬೆರೆಸಿಕೋ (G)ಭಯಕೆಗಳ
(A)ಹೆಸರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ (F)ಕೊಡುವೆ 
(C)ಕನಸಲಿ ಬರುವೆನು (G)ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು 
(A)ಮಳೆಗರೆಯಲು (F)ನಾನಿರುವೆ  

ಸೈರನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಳು

ಸೈರನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಳು

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ತಂದು ನೆನೆಸಿ ಬಿಟ್ಟಳು
ಗಾರ್ಡನ್ ಹೂವಿನಂತೆ ಚೆಲುವ ಹೊತ್ತಳು
ಮಾರ್ಡನ್ ಆದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತಳು
ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು
ಮತ್ತೆ ಮರ್ಸಿಬಿಟ್ಟಳು
ಹಾರ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಂದಳು
ಹ್ಯಾಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಳು
ನನ್ನ ಕಾರ್ಟೂನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ನಕ್ಕಳು

ಭಾರಿ ಚೂಟಿ ಇವಳು 
ಚೂರಿ ಘಾಟಿ ಇವಳು 
ಬ್ಯೂಟಿಫ಼ುಲ್ಲು ಬೆಳ್ದಿಂಗ್ಳು .. ನನ್ನವಳು
ಚೂರಿ ಕಣ್ಣಿನಂತವಳು 
ಪ್ಯಾರಿ ಮಾತನಾಡುವಳು 
ಕಲ್ಲರ್ಫುಲ್ಲು ಕಗ್ಗತ್ಲು .. ನನ್ನವಳು 

ಬರುವೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ

ಬರುವೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ

ಒಲವ ಪದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿ
ಬಳಿಸಾರಿ
ಬೆರಳ ಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲು
ಸುರಿವೆ ಮೋಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ
ಇಳಿಜಾರಿ

ಬಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಡುವ
ಕತೆಯಾಗಿ ಬಾಳುವ
ಅತಿಯಾದ ಒಲವಲ್ಲಿ
ಶರಣಾಗಿ ಹೋಗುವ
ಶುರುವಾದ ಹಾಗಿದೆ
ಹೊಸ ದಾರಿ ಈ ದಿನ 
ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರೊಂದ
ಇರಿಸುತ್ತ ಸಾಗುವ

ಬರುವೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ

ಕತ್ತಲಲಿ ಉರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಳಕು ನೀನೇ
ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿಯ ಕೂಡ ಮೀರಬಲ್ಲ
ಕಾಡು ಜೇನೇ
ಹತ್ತಿರಕೆ ಬೇಕು‌ ನೀನು‌ ಇಲ್ಲದಿರಲು
ಹೃದಯ ಬೇನೆ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಿ‌-ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವವಳು
ನೀನೇ ತಾನೆ

ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಮನವು 
ಉತ್ತರಿಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಕವನು
ಕಟ್ಟ ಕಡೆ
ಆಸೆಯಿದು ಕೇಳಿ ಹೋಗು ಒಮ್ಮೆ 
ಆವರಿಸು ತಂಪು ಗಾಳಿಯಂತೆ 
ಬೇಸರವೇ ಆಗಲಾರದಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡುವಂತೆ
ತ್ರಾಸು ಆಗಿಸಲೇ ಬ್ಯಾಡಲೇ
ಸುರ ಸಖಿಯೇ..

ತರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ

ತರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ

ಬಾಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಜಾರಿ
ಕಾಲ್ಜಾರಿ
ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮಳೆ
ರಸ್ತೆ ಕೆಸರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ
ಒದ್ದಾಡಿ
ಮಾ ತರ್ಕಾರಿ ತಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ
ಎಲ್ಲಾನೂ ದುಬಾರಿನಮ್ಮ
ಈರುಳ್ಳಿ, ಟಮೋಟೊ
ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿದ್ನಮ್ಮ
ಹೈಸ್ಕೂಲು ಫ಼್ರೆಂಡು ಸುಮ
ಹೂ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದಳಮ್ಮ
ಮೊಳದುದ್ದ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ 
ಮಾರುದ್ದ ಕೊಟ್ಟಳಮ್ಮ

ತರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ
 
ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಟ್ರೆ 
ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇ ಲಾಯಕ್ ನೀನು 
ತಲೆಯಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆ 
ಮೂಟೆಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಣ್ಣು 
ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೂರ 
ಹೊರಗೆ ನೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೀನು 
ಜೊತೆಗಿದ್ದೋರಂತೆ ನೀನು 
ಉದ್ಧಾರನೇ ಆಗೋಲ್ವೇನು 

ತಗೋ ತಗೋ ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಉಂಡು 
ತೂಕಡಿಸು ಬಿಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆಯ 
ತೇಗುತಲಿ 
ಆಕಳಿಸಿ ಜಾರು ನಿದ್ದೆಗೀಗ 
ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡಿ ಹಗ್ಲು ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ
ಪರ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೊಡ್ದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಂಗೆ   
ಬರ್ದೇ ಹೋಯ್ತು ಬುದ್ಧಿನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಯಾವ ಶಾಪವೊ ಇದು 
ಕರ್ಮ ನನಗೆ..  

ಮಾ ಸರಿಹೋಗುತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ 
ಗೋಳಾಡಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ 
ದಿನವೆಲ್ಲ ಬೈಬ್ಯಾಡ 
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಳಮ್ಮ 
ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲಮ್ಮ 
ಒಂದ್ನೂರುಪಾಯ್ ಕೊಡಮ್ಮ 
ಪಿಚ್ಚರ್ರು ನೋಡೋಣ 
ಟಿಕೇಟು ತತ್ತೀನಮ್ಮ

ಸಿಗುವ ಥೇಟರ್ನಲ್ಲಿ.. 

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೋರಿಕೆ

ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೋರಿಕೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ನೆಪವಾಯಿತು ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕಾಣಿಕೆ ತೊಡಿಸುವುದು ಗಂಡರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಂಗಾರ ಆಚಾರಿಯ ಆಟಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ...