ತಿಥಿ

ಅಜ್ಜ ಸೇದಿ ಬೀಟ್ಟ ಬೀಡಿ
ಇನ್ನೂ ಆರುವ ಮೊದಲೇ
ಮೊಮ್ಮಗ ತುಟಿಗೇರಿಸುತ್ತಾನೆ,
ಉಸಿರಿನಾಳಕ್ಕೆ ಹೀರಿ
ಹೊರಹಾಕುವಾಗ ಕೆಮ್ಮುತ್ತ
ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು
 
ಅಜ್ಜ ಹೊಸಕಿದ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪನ್ನ
ಥೇಟು ಅವನಂತೆಯೇ ದವಡೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಗುಳುತ್ತ
ಮದ ಏರಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾನೆ,
ಕಣ್ಣು ಗಿರ-ಗಿರ ತಿರುಗಿದಾಗ
ಆಕಶಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತಾ
ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಾದರೂ ನಡುಗುತ್ತಾನೆ
 
ಅಜ್ಜ ಹೀರುವ ಖೋಡೆ ರಮ್ಮನ್ನ
ಮುಚ್ಚಳದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವ ಆತ
ಊರುಗಾಯಿಯ ದಾಸ,
ಊರುಗೋಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನು
ಈಗ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!!
 
ತೋಟದ ಮನೆಯ ಗಿಟ್ಟುಗಳ
ಎಲ್ಲೂ ಕಕ್ಕದಿರಲು ದಕ್ಕಿದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ
ಈಗ ನೋಟುಗಳ ಎದುರು ನೋಟ,
ಎಲ್ಲ ಅರಿವಾದಂತೆ ನಗುವ ಭೂಪನೆದುರು
ಚಪಲ ತೀರದ ಅಜ್ಜನ ಪೆಚ್ಚು ಮೋರೆ
 
ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು
ಚೊಂಬು ಕಚ್ಚು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ
ಕೊನೆ ಉಸಿರ ಎಳೆಯುವಲ್ಲಿಗೆ
ಗೋಡೆಗೆ ಜೋತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಮಾಸಲು ಮಂದಹಾಸದ ಕುರುಹು;
ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದಿರು ತರಹೋದ ವಂಶಸ್ಥರು
ಬುಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ತನಕ ಮುಳುಗಿ...
 
ಡಂಕನಕ, ಡಂಕನಕ
ಡಂಕನಕ, ಡಂಕನಕ
ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಅಳಲು
"ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಸತ್ತ!!"
ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂದಿಯ ಜೋರು ಗುದ್ದು
ನಿಂತಲ್ಲೇ ಕುಣಿದ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ತವನೇ ಖುದ್ದು!!
                                           
                                                - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩