ನವೀನ ಜನನ ದಿನ

ಕೇವಲ ನೆಪಕಾಗಿ ಸತಾಯಿಸುವೆ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಮುನಿಸನ್ನು ಕದ್ದು ದೊಚುವುದೇ ಚೆನ್ನ
ಸಾವಿಗೂ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಲ್ಲುವವನು
ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವ ಮರಯುವೆನಾ?

ನೀನು ಇಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ನನಗೆ
ಆದರೂ ನೀನಿರದ ಇಷ್ಟಗಳೇಕೆ ನನಗೆ?
ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನ
ನಿನಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ನನ್ನ ಬಯಕೆ

ಊದಿಸಿದ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೋರಿವೆ
ನೀಡು ಪಾಪ ಅದಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಂಚ
ನಿನ್ನ ಕನವರಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿ
ನಡುವೆ ನಿನದಾಗಲಿ ಹೂ ಹಾಸಿ ಮಂಚ

ಉಡುಗೊರೆ ಇಂದು ಹೊಸತು, ನಾಳೆ ಹಳತು
ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕೆ ಈ ನನ್ನ ಕವನ
ನೋಟ ಮಗುವಾಗಿ, ನಾಲಿಗೆ ಹೊಸತಾಗಲಿ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀ ಇದನು ಓದುವ ಮುನ್ನ........

                                  --ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩