ಸಿಂಪಲ್ ಪಂಚ್

Software Engineer - ನಂಗೆ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಮಾರಾಯ, ಸಂಬ್ಳಾನೂ ಕಡಿಮೇನೆ :(
Gunda - ನಂದೂ ಅದೇ ಕತೆ ಮಗ, ಆರಕ್ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ - ಮೂರಕ್ಕಿಳಿತಿಲ್ಲ
Software Engineer - "ಅದಕ್ಕೇ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದಾ" ಅಂತ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ :S
Gunda - ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಿ ಸೈಕಲ್ ತಗೋ , ಇಬ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ!!!!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩