ಕವಿತೆಗಳಾಗದಿದ್ದಾಗ

ಕವಿತೆ ಬಾಗಿಲಾಚೆ ನಿಂತು ಸತಾಯಿಸುತಿದೆ
ಹೊರಗೆ ವಿಪರೀತ ತಂಡಿ
ಕವಿತೆ ನಡುಗಿ ಸಾಯಬಹುದೇನೋ
ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯಾದರೂ ಹೊದಿಸಿಬರಬೇಕು
ಅಥವ ಎದೆಗೊತ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಬೇಕು


ಕಾಣದ ಕವಿತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂಶಯ,
ಮನಸು ಇರುವಿಕೆಯ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಿ
ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾದರೂ ಇಡುವ ಮನಸಿಲ್ಲ
ಕವಿತೆ ನಡುಗಿ ಒಡೆಯದೊಡಗಿತು
ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ!!


ಒಡೆದ ಕವಿತೆ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿದು
ಹಂತ-ಹಂತದಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಆಕಾರ ಪಡೆಯಿತು,
ನೀಳ ಗದ್ಯದಂತಿದ್ದದ್ದು
ಹನಿಗವನಗಳಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಉಳಿದಲೇ ಉಳಿದದ್ದೂ ಒಂದು ಕಿರು ಕವ್ಯ


ಅಂಗಳದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಡಿಕೊಂಡ
ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳಂತೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕನಿಸಿಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗದೆ
ಒಂದೆರಡನ್ನಷ್ಟೇ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಕೈಗಳಿಗೆ
ಮನಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೈಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ
ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು


ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಲ್ಲ
ನಿಂತರದು ಕವಿತೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ,
ಹರಿಬಿಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೂ ಕವಿತೆಗಳು
ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವು ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿವೆ
ಕವಿತೆಗಳಾಗಲಾರದ ನೋವಿನಿಂದ!!


                                               - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩