ದೀಪಾವಳಿ


ಮಣ್ಣ ಹಣತೆ
ಬೀಜದೆಣ್ಣೆ
ನಾರು ಬತ್ತಿ
ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ
ಒಂದುಗೂಡಿ
ನಸುಕ ಸೀಳಿ
ದೀಪವಾಯ್ತು ಮನೆಯಲಿ
ಹರುಷದ ದೀಪಾವಳಿ!!

                  - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩