ಪಾದರಸ

ಪಲ್ಲವಿ
ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
ಅನುರಾಗಿ ಆಗಿಹೆ ನಾನು
ಅಲೆಮಾರಿ ಮನಸಿಗೆ ಈಗ
ಕಡಿವಾಣವಾಗುವೆಯೇನು?
ಎದುರಲಿ ನಿಂತರೆ ಹೀಗೆ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಿಲುಮೆ
ಅತಿ ಸುಂದರ ಭಾವ ಅರಳುತಿದೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲೆಂದು....
ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ....
 
ಚರಣ 1
ಉಸಿರ ಒಳಗೆ, ಬಿಸಿಯೇ ನೀನು
ನಿದ್ದೆ ಕಸಿದ ಕನಸು ನಿನ್ನದೇ
ಎದೆಯ ಬಿರಿದು, ಹೃದಯ ಸೇರಿ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆವೆ ಕೊಲ್ಲದೆ
ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ
ಹಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡು
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಇರುವಾಗ
ನೆರಳಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಸೊಗಡು...
 
ಚರಣ 2
ಯಾರಲಿ ಹೇಳೋದು ಈ ಪಾಡು
ನನಗಿರೋ ಸಂಗಾತಿ ನೀ
ತಡಬಡಿಸದೆ ನೀ ಕೇಳು
ಅತಿಶಯವೆನಿಸುವ ಈ ಹಾಡು
ಇದರಲಿ ನೀ ಮಿಂದು ಒದ್ದಾಡು
ನೀನಾಗೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಾಡು
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲಿ
ಎಣಿಸಿ ಬಾಳೋದೇ ಬಾಳು...
ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಬೇರೆ
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ
ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಹೇಳುವೆ ಬಾರೆ...
 
                        - ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩