ಮನೆ ತುಂಬಬೇಕು

ಜೋಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು
ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು


ಹಾಲಾಡಿಗೆ ಇರುವೆ ಹತ್ತಿದೆ
ತೆಂಗಿನ ನಾರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು
ಏನೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು


ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಗೆ
ಮೊಗಸಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಯದಂತೆ
ಚಪ್ಪರ ಹಾಸಿ ಬಿಡಬೇಕು


ಅಜ್ಜಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡಿ ಮಾಡಿ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೌದಿಗಳ ಹೊಲಿದು
ಮಡಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿಡಬೇಕು


ಹಂಡೆಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿ
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದರೂ ಇರಿಸಬೇಕು
ನೀರು ಸುಧೆಯಷ್ಟೇ ನಂಜೂ ಹೌದು


ಮುಂಬಾಗಿಲ ಸಾರಿಸಿ
ಏಳು ಸುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ
ತೋರಣದ ಸಹಿತ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು


ಕ್ಷೀರ-ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
ಕಾಯ್ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಯಸ
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನೇ
ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ತುಂಬ ತುಂಬಬೇಕು


ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಬಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆಟುಕೋ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯೊಡನೆ ಕಾದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು


ಮೂಲ ಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು
ಮೂಲದವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ
ಅತಿಥಿಯ ಬಾಚಿ ಬಿಗಿದು
ಮನೆ ತುಂಬಬೇಕು
ಖುಷಿಯು ಮನೆ ತುಂಬಬೇಕು!!


                                     - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩