ತೊಟ್ಟು ಹನಿಗಳು

ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡದಿರು!!
ಕೆಂಗಣ್ಣಿನ ರಂಗು,
ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು
__________________________
ಅವನ ಕ್ರೌರ್ಯವ ದ್ವೇಷಿಸಿದವಳಿಗೆ
ಮೌನವ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರಲಾಗಲಿಲ್ಲ!!
__________________________
ಒದ್ದಾಡಿದ ಮಗುವನು
ಮುದ್ದಾಡುವ ಸಂಚು ಹೂಡಿ
ಒದ್ದಾಡಿದಳೊಬ್ಬ ತಾಯಿ!!
__________________________
ನನ್ನ ಹಾದು ಹಾರಿ ಹೋದ
ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು
ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳ
ಅಸಹಾಯಕಮಾಡಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಉಳಿಯಲಿ ನಾನೂ
ಅಕ್ಷತೆಯ ಚೆಲ್ಲದೇ?
__________________________
"ಹಸಿರು ವರದಾನ,
ಇದ ಕಾಯುವುದೆಮ್ಮಯ ಧರ್ಮ"!!
ಇದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡವ
ಎಮ್ಮೆಯ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ
ನಿಟ್ಟುಸಿರಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿದನು.....
__________________________

                         --ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩