ತೊಟ್ಟು ಹನಿಗಳು!!

ನಿನ್ನುಸಿರಿನೇರಿಳಿತ
ಎಣಿಸುವ ಕುಸುರಿ
ನೀಡು ನನಗೆ
ನಿನ್ನೆದೆಗೊರಗಿಸಿ ನನ್ನ
______________________________________
ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಲು ಬಿಟ್ಟ
ನಿನ್ನ ನೀಳ ಕೇಶದೊಳಗೆ
ಕೀಟದಂತೆ ನುಸುಳಿ
ಬಾಚಣಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯುವಾಸೆ!!
______________________________________
ನಿನಗಾಗಿ ಹೂ ತರಲೇ? ಅಂದೊಡನೆ ನೀ
"ತರಲೆ!!" ಅಂದು ಸಿಟ್ಟಾದೆ
ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿನ್ನ ತುಂಡುತ್ತರ ಒಂದೇ ಏಕೆ?!!
______________________________________
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ
ಮಾಗಿದ ರೇಷಿಮೆ ಹುಳುವಾದೆ
ತಿನ್ನುವ ಮನಸಿಲ್ಲಾ, ಮಲಗುವ ಮಾತಿಲ್ಲಾ
ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಕನಸಿನೆಳೆಯ ಗೂಡನ್ನು!!
______________________________________
ಗಡಿ ಕಾಯುತಿದ್ದ ಯೋಧರು
ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮರೆತು ಮಿತ್ರರಾದರು
ಯುದ್ಧ ಘೋಶವಾದೊಡನೆ
ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಂದು ದೇಶ ಭಕ್ತರಾದರು!!
______________________________________
                                   
                                                --ರತ್ನಸುತ

Comments

  1. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಓಟು ಹಾಕಳಿ ಗೆಳೆಯ? ಸೂಪರ್ರೂ...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩