ಫೋನ್ ಇನ್ ಲವ್


ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು ಕಂಡು
ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈಯ್ಯೇ ಬಾರದು
ಇನ್ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಲು
ನಿನ್ನದಾಗದ ಹೊರತು
ರಿಸ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸೇ ಬಾರದುಕಾನ್ಟಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ
ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದ ನೀನೇ
ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಿಗುವೆ ಫರ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲಿ
ಕನ್ಫೆಶ್ಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ
ಪರ್ಮಿಶ್ಷನ್ ಕೇಳದೆ ನಾ
ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವೆ ಖಾಲಿ ಎಸ್ಸೆಂಮ್ಮೆಸ್ಸಲಿಹೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೀನು
ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ
ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನು ತುಂಬ ಚಂದ ಅನಿಸಿತು
ಮೊನ್ನೆ ಗ್ಯಾಪಿನಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಸ್ಮೈಲು ಕೊಟ್ಟೆ
ಅಂದಿನಿಂದ ಅದುವೇ ರಿಂಗ್ ಟೋನಾಯಿತುಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗದ
ಫ್ರೀ ಗೇಮಂತೆ ನಾನು
ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೋ
ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಒಂದು
ಲವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತೀನಿ
ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸಾರಿ ಅದ ನೀ ಓದಿಕೋಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೋನು ನಂದು
ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ತನ್ಕ
ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾತನಾಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಲಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್
ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ
ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿವುದು ವಾಟ್ಸಾಪಲಿ!!                                       - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩