ನಿನ್ನ ಓದಿಗೆ

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೂ ಮಾತನು
ಒಂದೇ ಉಸಿರಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವೆ
ತಡವಾದರೂ ಸರಿ ಬಿಡುವಾಗಿ ಬಾ
ನಡುವಲ್ಲಿ ತಡವರಿಸಿ ಮಾತು ಬಡವಾಗದಿರಲಿ


ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಡೆದಿಟ್ಟ ಹೂವನ್ನು
ಅರಳಿಸುವ ಸರದಿಯಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದರೆ
ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ನೀನೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಬೇಡ
ಅಳುವಿನ ಮಿತ ಸರಣಿ ಮೊದಲಾಗದಿರಲಿ


ಬೆಟ್ಟದೆತ್ತರದೊಲವ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲೊಂದು
ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಾಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳದಿರು
ನಾವೊಂದೇ ಎಂದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದಾವುದೂ
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಗಟಿನಂತುಳಿಯದಿರಲಿ


ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಮಿಂದು ಅದರೊಳಗೊಂದಾಗುವ ಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಮಿಂಚಿಗೆ
ಎದೆ ಕದಡಿ ನಗು ಮುದುಡಿ ಬರಡಾಗದಿರಲಿ


ಮಾತು ಮುಗಿಯದ ಮಾತಿನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು
ಎತ್ತ ಸಾಗಿದರಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೆಯಲೇ ಉಳಿದು
ಚುಕ್ಕಿ ಎಣಿಸುತ್ತ ಕತ್ತಲು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲು
ಸಡಿಲಾಗಿಸುವ ಬೆಳಕು ಎದುರಾಗದಿರಲಿ


                                           - ರತ್ನಸುತ

Comments

  1. ಅಹ್ವಾನ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩