ಪ್ರತಿವಾದ


ಪೋಲಿ ಕವಿತೆಯ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವ
ಖಾಲಿ ತಲೆಯ ಓದುಗರೇ
ಬೇಲಿ ದಾಟದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ
ಈಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ದೆರೆದು


ತಾಳಿ ಚೂರು ಟೀಕೆಗೂ ಮುನ್ನ
ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡುವೆವು ಒಳ ಅರ್ಥ
ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ
ಆಗ ಒಂದೇ ಸರತಿಯಲಿ


ಸಹಜತೆಯಿಲ್ಲದ ಕವಿತೆಯು ವ್ಯರ್ಥ
ಅಂದವರು ಹಿಂದೆ ನೀವು
ಆಸಹಜತೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ ಅದಕೇ
ನೇರ ಮಂಡಿಸಿದೆವು ವಿಷಯ


ಹಿರಿಯರು ನೀವು ಹಿರಿತನವಿರಲಿ
ಕಿರಿಯರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿರಿ ತಿದ್ದಿ
ಆದರೆ ಸಹನೆಗೂ ಸೀಮೆ ಉಂಟು
ಮೀರುವ ಯತ್ನ ಮಾಡದಿರಿ


ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಾಣಗಳುಂಟು
ಅಂತೆಯೇ ಕದಲಿಸುವವು ಕೂಡ
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಟುವ ಋಣವೋ
ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕೆ ನಾವ್ಯಾರು?


ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಮನ ಘಾಸಿಸಿಕೊಳದಿರಿ
ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿವಾಣ
ಮಡಿಯನು ಬಿಟ್ಟು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು
ಪೋಲಿ ಕವಿತೆಯ ಕಟ್ಟೋಣ!!


                                        -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩