ಅತೀತ


ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು
ನಮ್ಮೊಲವಿಗೊಂದು
ಹುಳಿ ತೊಟ್ಟು ಹಿಂಡುವಾಗ
ಮಂಜು ಹನಿಯೇ
ಅಂಜಿಕೆಯೇ ಬೇಡ
ಒಡೆವಂತದಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ


ಅತಿ ಘೋರ ಕನಸು
ಮಿತಿ ಮೀರುವಾಗ
ಗತಿಗೆಡುವ ಶಂಕೆಯೇಕೆ?
ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡು
ನಿಜವುಂಟು ಎದುರು
ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಲಿದು


ಅತಿ ಮೌಲ್ಯವಾದ
ಉಡುಗೊರೆಯ ಕೇಳು
ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಿರಿದು
ಅನಿಸಿದರೆ ಹೇಳು
ಹೃದಯವನೇ ಸೀಳಿ ಕೊಡುವೆ


ಅತಿ ಮದುರ ವಾಣಿ
ಶೃತಿಗೊಪ್ಪೋ ವೀಣೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಚಲನ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ
ಗುನುಗುಟ್ಟುವಂಥದಾ-
ನಿನ್ನ ತುಂಟ ಮಾತು


ಅತಿರೇಖವಲ್ಲ
ಅತಿ ಸರಳವಾದ
ಬಣ್ಣನೆಗೂ ಸಿಗುವ ನೀನು
ಚಿರಪರಿಚಯಕ್ಕೂ
ಮರು ಪರಿಚಯಿಸುವ
ಅಪರೂಪವಾದ ಚೆಲುವೆ!!


                     -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩