ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು


ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿ ಬಂತು
ಏನೊ ಅಂತು
ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕುಂತು


ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ
ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟೂ
ಅದರ ಮಾತು


ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತು
ಚೂರು ಬಣ್ಣ
ಅಲ್ಲೆ ಮೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು


ನೆತ್ತರೋ, ನೆಕ್ಟರೋ
ಯಾವ ಹೂವ ಕಣ್ಣೀರೋ
ಬಿಡಿಸಲಾಗದೊಗಟು


ಗೊಂದಲದಲೇ ಹೊರಟು ನಿಂತೆ
ಬೂಟಿನಡಿ ಅಳುವ ಸದ್ದು
ಹೊಸಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಚಿಗುರು
ದುಃಖಿಸಿತು ಪೊಗರು


ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಭುಜದ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಲಿಲ್ಲ!!


                           -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧