ಮುಗಿಯಲಾರದೆ


ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ
ಕಲೆಯೊಂದ ಕಲಿಸು ಬಾರೆ
ಪಳ ಪಳನೆ ಹೊಳೆವೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ
ಕೋಲಾರ ನಿನ್ನ ಊರೇ?!!


ಹೃದಯದಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೂ
ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
ಅನುಮಾನವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳಲು
ದುರ್ಬೀನು ಹಾಕಿ ಹುಡುಕು


ಮರೆತಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನೆದು
ನಟಿಸುತ್ತ ಕಾಡಬೇಕು
ನಿನಗೊಂದು ಮುದ್ದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆವೆ
ದಯಮಾಡಿ ತಿರುಗಬೇಕು


ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ನಿನ್ನ
ನಗುವೊಂದೇ ರಾಮ ಬಾಣ
ನೀ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ನೆನಪಿನ ಬುಟ್ಟಿ
ಮನಸಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ


ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಹೇಗಿದ್ದರೇನು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿ ನಾನು
ಕನಸಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಎದೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ
ಕಾಯುತ್ತ ಕೂರಲೇನು?


ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಕೇಳು
ಉಳಿಸಿಟ್ಟೆ ಚೂರು ಬಾಕಿ
ನನ್ನರ್ಧ ಜೀವ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಯ್ತು
ಹೊರಟಾಗ ನೀನು ಸೋಕಿ!!


                                  -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩