ನಾನ್ಯಾರು? ನಿನ್ನವನಾ ??

ಯಾವ ಊರು, ಏನು ಹೆಸರು 
ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನೀಗ? 
ನನ್ನ ಗುರುತು, ನಾನೆ ಮರೆತೆ 
ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಯಾರ ಕೂಗು, ಯಾವ ಮಾತೂ 
ಕೇಳದಾಗಿದೆ ಈಗೀಗ
ಹಾಗೆ ಚೂರು, ನಕ್ಕು ನೋಡು 
ಸತ್ತು ಬದುಕುವೆ ಆವಾಗ 

{ಬಾಳಿಗೆ ಬಣ್ಣವ ತುಂಬುವ ಕನಸಿಗೆ 
ಬೇಕಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಕುಂಚದ ಕಾಣಿಕೆ}                                   [೧]


ಚಿಗುರು ಹಬ್ಬಕೆ ನೀನು ಕಾರಣ 
ಸೋಕಿದಾಗ ತರು ಲತೆಗಳ 
ಪೊಗರು ಹೂಗಳು ಸಲಿಗೆ ಮೀರಿವೆ 
ಇಳಿಸುವುದು ಚೂರು ಅಸದಳ  
ಮಂದಹಾಸಕೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದೆನು 
ಎಚ್ಚರ ನೀ ನುಡಿಯಲು
ಮನದ ಆಸೆಯು ಸಾವಿರಾರಿದೆ 
ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವ ತಡೆಯಲು                                                   [೨] 


ತಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ ಹಾಳು ಹೃದಯವು 
ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ 
ರಾತ್ರಿ ಬೀಳುವ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ನೀ 
ಬರಲೇ ಬೇಕು ಹಠ ಮಾಡುತ 
ನನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ನೀನೆ ಪಲ್ಲವಿ 
ನೀನೇ ಚರಣ, ಮುಕ್ತಾಯವೂ 
ಮೋಡ ಕರಗುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೆ 
ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಆದಾಯವೂ                                                [೩]

                    
                         --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩