ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟವು

ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಗಳು
ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಕಂಡದ್ದು
ತಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದ


ಸುತ್ತಲೂ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟವರೆಡೆ
ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕ ನೋಟ
ತಾ ಗೊದಲಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು


ಬೆಳೆ-ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಇಂಚಿಂಚೇ, ಇಂಚಿಂಚೇ ಬಟ್ಟೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು


ತೋರ್ಪಟ್ಟ ತೊಗಲಿಗೆ ಸಿಗ್ಗು
ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ
ಹರಿದದ್ದು ಮಾನ


ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ
ವಿಶ್ವಮಾನವನಂತೆ ಉಬ್ಬಿದ ಎದೆಗೆ
ಕವಚ ತೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ
ಹೆಸರೊಂದು ಬಿದ್ದು


ತಾನೀಗ ಬೆತ್ತಲಾದವರ ಕಂಡು
ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಯೋ
ಕೋಪದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದೋ
ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಬಯಸಿಯೋ
ಅಥವ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದೆ


ತಾನೇ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು
ಬಯಲಿಗಿಳಿದವರ ಬಲಿಗೊಡುತ್ತಿದೆ
ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಪ್ರಾ()ಣಿ!!


                                 -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩