ಕಣ್ಣ ಹನಿಯೊಂದಿಗೆ


ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹನಿಯೊಂದು ಗೀಚಿಟ್ಟ ಕವನಕ್ಕೆ
ನೀ ಬಂದು ಹೊರಳಿ ಓದುವ ಕಾತರ
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇ ಕಂಡರೂ
ಉರುಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಡಿಗೂ ಬೇಸರಇಷ್ಟು ಸಾಲದು ಎಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಯುವೆನು
ನಿನ್ನ ಓಲೈಕೆಯನು ಎದುರು ನೋಡಿ
ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವೆನಿಸೋದಿಲ್ಲ
ಎಣಿಸಿ ಕೂರುವ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿಒಮ್ಮೆ ವಾಲುವೆ ಭುಜಕೆ ಕಣ್ಣೀರ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ
ಕೆನ್ನೆ ಪೂರಾ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವಂತೆ
ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವೆನು
ಚಂದ ಕನಸೊಂದು ಬಿಗಿದಪ್ಪುವಂತೆಭಾಷೆಯಾಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಲಿ
ನವರಸಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ
ಸರಸಗಳಿಗೊಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಬಿಗಿದಿರಿಸುವ
ವಿರಸಗಳಿಗಾವ ಗುರುತಿಲ್ಲದಿರಲಿಒರೆಸು ಬಾ ಕಣ್ಣೀರ ಮಗುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ
ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಪ್ಪದಂತೆ
ಜಾರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿಯ ಲೆಕ್ಕಕೆ ನೀಡು
ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆ ತಪ್ಪದಂತೆ

                                             
                                          -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩