ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ

ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಬಿಲ್ಲೆಗಳೆ
ಸದ್ದೇ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಿ?
ಎಂದೋ ಗೂಟಕೆ ಜೋತ ಪ್ಯಾಂಟಿನ
ಜೇಬಿನ ತೂತಿಗೆ ಮುನಿದರೆ ಹೇಗೆ?


ಚಿಲ್ಲರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ
ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲ
ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ತೋರುವ ಅಂಕಿಗೆ
ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಹೊಂದುತಲಿಲ್ಲ


ಸಾಲವ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ
ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲದೆ ಉಳಿದರು ದೂರ
ಕೊಟ್ಟು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ
ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಕೇಳಲಿ ಯಾರ?


ಎಲ್ಲೋ ಮರೆತು ಇರಿಸಿದ ಕಾಸು
ಥಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಹೇಗೆ?
ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಕ್ಷಣದಲೇ ಮಾಯ ದೇವರ ಹಾಗೆ


ಬಾಧಿಸುವವುಗಳು ಬದಿಯಲೇ ಉಳಿದವು
ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯಲಿ
ಸಂಬಳದ ಸವಿ ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ
ಸವೆವುದು ಮೊದಲ ವಾರದ ಕಡೆಯಲಿ


ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲುಳಿವುದಿಲ್ಲ
ಕೇಡುಗಾಲಕಾಗುವಷ್ಟಾದರೂ
ಸಾಲ ಕೊಂಡರೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಗೋಳು
ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಕು ಸತ್ತಾದರೂ!!


                                - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩