ಒಲವಿನಲಿ


ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವೆ ಹೃದಯವನ್ನು
ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ?
ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸುತೀಯ
ನನಗೆ ಏನೂ ಕೇಳದಂತೆ


ನಿದ್ದೆ ಹೊದ್ದ ಹೂವು ನೀನು
ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ
ಮನಸಿಗಂತೂ ಸುಗ್ಗಿ ನೀನು
ಸಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಅರಳಿದಾಗ


ನೀನು ನೆನಪಲ್ಲುಳಿದ ಮೇಲೆ
ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರದ್ದಿಯಂತೆ
ನಿನ್ನ ಒಲವು ದಕ್ಕಿತೆನಗೆ
ತೀರಲಾರದ ಸಾಲದಂತೆ


ಮೂಡಿ ಬರುವೆಯಾ ನನ್ನೊಳಗೆ
ಒಂದು ಮಧುರ ಹಾಡಿಗಾಗಿ
ಗೀಚಿ ಹರಿದ ಹಾಳೆಗಳಿಗೆ
ಸೋತು ಎರಗಿದ ಸಾಲಿನಂತೆ?


ಕಲಿಸು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪಾಠ
ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದು ತೀಡಿ
ತಲುಪುವ ದಿಗಂತವ
ಒಲವಿನಿಂದ ಕೂಡಿ!!


                        - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩