ನೀವು ನಾನು

ನೀವು ಬೆಟ್ಟ
ನಾನು ಕೀಟ
ನಿಮ್ಮ ಸಮ ನಾನಲ್ಲ

ನೀವು ಮರ
ನಾನು ಗರಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ನನಗಲ್ಲ

ನೀವು ಪೊಟರೆ
ನಾನು ಗುಂಡಿ
ನನ್ನಿಂದೇನೂ ಹಿತವಿಲ್ಲ

ನೀವು ಮುಗಿಲು
ನಾನು ನೀಲಿ
ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಏನಿಲ್ಲ

ನೀವು ಮಣ್ಣು
ನಾನು ಋಣ
ನೀವಿಡದೆ ನನಗುಳಿವಿಲ್ಲ

ನೀವು ಕಿಚ್ಚು
ನಾನು ಉರಿ
ಹಚ್ಚದೆ ಬೆಳಕು ನನದಲ್ಲ

ನೀವು ಬಿಸಿಲು
ನಾನು ನೆರಳು
ನಿಮ್ಮಾಟಕೆ ಸೊಲುವೆನಲ್ಲ

ನೀವು ನೀವೇ
ನಾನು ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮವನಾಗುವುದೆನ್ನ ಹಂಬಲ !!

                        -- ರತ್ನಸುತ 

Comments

  1. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩