ಕನ್ನಡ-ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ

ಕೋಗಿಲೆ ಮುಕ್ಕಿ ಜಾರಿದ ಹಣ್ಣಿಗೆ 
ಕರಿಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಲಾಸರೆಯು 
ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ತೇವದ ಈವಿಗೆ 
ಋಣರೂಪಕ ಬೇರು, ಚಿಗುರು 
ಬಲಿತ ಕಾಂಡ, ಕವಲೊಡೆದ ರೆಂಬೆ  
ಚಾಚಿತು ತಾ ನೆರಳಿನ ತೋಳು 
ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಮಡಿಲಲಿ 
ಧನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಾಳು !!

                            -- ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩