ಸೆಲ್ಫೀಗಳು

ತಲೆ ಎಡಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಬಲಕ್ಕೆ
ಬಲಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಎಡಕ್ಕೆ
ಕೈ ಚಾಚಿದಷ್ಟೇ ಜೂಮು
ಮುಖ ಕಾಣುವಷ್ಟೇ ಫ್ರೇಮು
ಸರಿ ಬರದಿರೆ ಡಿಲ್ಲೀಟು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪ್ಪೀಟು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ನಾವಲ್ಲ
ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲ್ಲ!!

          -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩