ನನ್ನರಸಿ

ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆದುರು ಮಾತು
ಕನಸಲೂ ಅಸಂಭವ
ನಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳು
ಆದವು ಪರಾಭವ

ನಿನ್ನ ಮೌನ ವೀಣೆ ತಂತಿ
ನಾದ ನನ್ನ ಮನದಲಿ
ನಿನ್ನ ಪಾದ ಮಧುರ ಕಾವ್ಯ
ಗುರುತ ಬಿಟ್ಟೆ ಎದೆಯಲಿ

ನಿನ್ನ ಸಿಗ್ಗು ಜೊನ್ನ ಮಳೆಯು
ಹಿಡಿದ ನಾ ಸರೋವರ
ನಿನ್ನ ಮುನಿಸಿನಾಚೆ ನರಳೋ
ಭೀಕರತೆಯೂ ಸುಂದರ

ನಿನ್ನ ಜಡೆಯ ಬಿಂಕ ನಡೆಗೆ
ಟೊಂಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿವೆ ನಾ
ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಟಿ
ಪ್ರೇಮವು ಪುರಾತನ

ನಿನ್ನ ಹಣೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆ
ತುಟಿಯ ಗಾಯವಾಗುವೆ
ನೀನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟಿನೊಳಗೂ
ಭಾಗಿಯಾಗುವೆ

ನೀನು ಕಂಡ ಕನಸಿಗೆಲ್ಲ
ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾವಲು
ಕಣ್ಣ ನೀರು ಹಿಡಿದು ನೋಡು
ಕಾಣ್ವೆ ನನ್ನ ಅದರಲೂ

ನಿನ್ನ ಬಿಸಿಲ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ
ನಾನು ತಂಪು ಮಜ್ಜಿಗೆ
ನಿನ್ನ ತೂಕಡಿಕೆ ಬಯಸಿ
ಭುಜವ ಕೊಡುವೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ

ನೀನು ಬಾಳಿನಾದಿ ಅಂತ್ಯ
ಮಧ್ಯಂತರ ಮಾಧುರಿ
ಜಾದು ಕೋಲಿನಿಂದ ನನ್ನ
ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಕಿನ್ನರಿ!!

                -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩