ನನ್ನ ಕಥೆ

ನಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ
ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೋತು
ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕುತೂಹಲಕೆ
ಸಿಗದ ಎಲ್ಲ ಸುಳುವುಗಳೂ ಬಯಲಾಗಿವೆ
ನಾನಾರೆಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಲಾಪ
ನೀರಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ, ಗಾಳಿಯಾಕಾರಕ್ಕೂ
ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಒಗಟು ನಾನು
ಕೈ ಚಾಚಿಕೆ ಸಿಗದ ಬಾನು, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಹೋದರೆ ಮಣ್ಣು
ನನ್ನ ಕೂಗಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ದನಿ
ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಿವಿ;
ನಾ ಬರೆಯದ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಕವಿ
ನಾನು ಕನಸಿನ ಕತ್ತಲು
ಬೇಡದ ಕಾಮದ ನಡುವೆ ಹರಿವ ಕಣ್ಣೀರು,
ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಬೆವರು
ನಾ ದೇವರ ಅನುಯಾಯಿ
ಎಂದೂ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದವನು
ಅವನೇ ನಾನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವನು
ನಾ ನರಕದ ಬಾಗಿಲು
ಸ್ವರ್ಗದ ನಕಲಿ ಕೀಲಿ
ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವುದು ಸಾವೊಂದೇ
ನಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ…
                                               -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩