ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು

ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು
ಸಿಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹಾಗೆ
ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ
ದೂರ ಆದರೆ ಹೇಗೆ?


ಮಾತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೋತ ನಾಲಿಗೆ
ಹಾಡು ಹಾಡಿತು ಹಾಗೇ
ನಡೆಯಲೂ ಆಗದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸೋದೇ?


ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನ
ಎದೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ
ಗುಂಡಿಗೆ ಸೀಳುವ ಗುಂಡನು ಹಾರಿಸು
ಪ್ರಾಣ ಇನ್ನು ನಿಂದೇ!!!!


                         - ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩