ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೨

ಇಳಿಸಂಜೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೊಂದು ಹನಿಯಾಗಿ
ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿ ಕೂತಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ..ರೋಮಾಂಚನ..
ತಿಳಿಯಾದ ನಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಸೆಳೆವಾಗ
ಹಿತವಾದ ಹಾಡು ಹಾದು ಹೋದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ..ರೋಮಾಂಚನ..


ನಿನಗೂ, ನನಗೂ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಲವಾಗಿ
ಹದಿನಾರರ ಪ್ರಾಯಕೆ ಸರಿದಂತೆ
ಹೃದಯ ಮಿಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಡಿತಕ್ಕೂ
ನೀ ಹತ್ತಿರ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಚಿಂತೆ


ಎದೆ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದಿರುವಾಗ
ತಡ ಮಾಡದೆ ಸ್ಪಂದಿಸು ಬೇಗ
ಸೆರೆಯಾಗು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿ..


ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಕನಸಲ್ಲೂ ಬಿಡದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಂಡಾಗ
ನಸುಕಲ್ಲೂ ನೂರು ಬಣ್ಣ ಬಿರಿದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..


ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ
ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರೋಕೆ
ಬಾಳಿನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕೆ


ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಡುವಾಗ
ಸಿಹಿಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಂತೆ


ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಸೆಯುತ್ತ ನಡೆವಾಗ
ಹೊಸತೊಂದು ಲೋಕ ಕೂಗಿ ಕರೆದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..


                                   - ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩