ಶರಣಾಗತ

ಕಣ್ಣೀರ ಸರಸಕ್ಕೆ ಅಂಗೈಯ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ
ಬಾ ಒಡ್ಡು ಬೊಗಸೆಯನು ಜಾರೋ ಮುನ್ನ
ತೂಕಡಿಸಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಒರಗುವೆ ಬೇಕಂತ
ಮುದ್ದಾದ ಕನಸಂತೆ ಸಲಹು ನನ್ನ

ಪದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ನೆನಪನ್ನು ಹದವಾಗಿ
ಬೆರೆಸಿ ಬಿಡು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಗಿಸಿ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತೊಂದನು
ನಾ ಬರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವ ಹುಡುಕುವೆ
ಕೆದಕಿ ಹೋಗು ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನು
ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯ ಸರಕಿದೆ
ಮನಸಿಟ್ಟು ಆಲಿಸು ಮಿಡಿತಗಳನು

ಶರವೊಂದು ಶರಣಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದು
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಮೇರು ಪಾತ್ರ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗುಟ್ಟೊಂದು ಕಳುವಾಗಿ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ನೆಪಕೆ ಮಾತ್ರ

ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀನೇನೆ
ಪರವಾನಗಿ ಉಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ನನ್ನೊಲವ ದೀಪ್ತಿಗೆ ಆಪ್ತವಾಗುವ ನಿನ್ನ
ಮನದ ಅಂಗಳವೇ ದೇವಾಲಯ!!

                                  - ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩