Wednesday, 10 July 2013

ಕೊನೇ ಹನಿ!!

ಉಸಿರಿಗೆ ಎದೆ-ಭಾರವಾಯ್ತೋ?
ಎದೆಗೆ ಉಸಿರು ಭಾರವಾಯ್ತೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ !!
ಆದ್ರೆ
ಭಾರವಾದ ದೇಹ ಹಗುರಾಯ್ತು
ಎದೆ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಚಿಗುರಾಯ್ತು !!

                             --ರತ್ನಸುತ 

No comments:

Post a Comment

ನನ್ನ ಕನಸು

ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊದಿಸಿ ನಾ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ತೂಗು ತೂಕಡಿಕೆಯಲಿ, ನಡು ರಾತ್ರಿ ಮಂಪರಲಿ ... ಪೂರ್ತಿ ಮೈ ಮರೆಯದೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯದೆ ಕೈ-ಕಾ...