ಕೊನೇ ಹನಿ!!

ಉಸಿರಿಗೆ ಎದೆ-ಭಾರವಾಯ್ತೋ?
ಎದೆಗೆ ಉಸಿರು ಭಾರವಾಯ್ತೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ !!
ಆದ್ರೆ
ಭಾರವಾದ ದೇಹ ಹಗುರಾಯ್ತು
ಎದೆ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಚಿಗುರಾಯ್ತು !!

                             --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩