ಕರುನಾಡು

ಕರುನಾಡಿನ ಎದೆಯ ಕರಿಮಣ್ಣಿನ ಜಾಡು
ಮಲೆನಾಡ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರ ಕಾಡು
ಜೇನು ಧಾರೆಯ ಮೀರಿಸುವ ಅಕ್ಕರೆಯ ನುಡಿ
ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ನೀ ನೋಡು

ಬಂಗಾರದೆಳೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮೆರಗು
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಸವರಿ ಹರಿದ ಜಲ ಜಿನುಗು
ಅಂತರಾಳದ ತಳದಿ ಬೇರೂರಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ನೆನ್ನೆ, ಇಂದು, ನಾಳೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆರಗು

ಉಳಿ ಕೆತ್ತಿನೊಳಗೊಂದು ಶಿಲೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ
ನಂಬಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಿತ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲೆ ಬೀಡು
ಜನಪದವೇ ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
ದಾಸ ಜಂಗಮರ ಕಂಠ ಸಿರಿಯ ಹಾಡು

ತೀಡಿದರೆ ಗಂಧ, ಬೇಡಿದರೆ ಬರಹ
ಮೂಡುವುದು ಅಕ್ಷರದ ರೇಷಿಮೆಯ ಸಾಲು
ಕಡಲ ತೀರದ ಅಲೆಯ, ಆಸೆ ಬೀಸಿದ ಬಾಲೆಯ
ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸದ ನೌಕೆಯ ಧನ್ಯತೆಯ ಬಾಳು

ಬಗೆದರೆ ಗರ್ಭ ನಿಧಿ, ಮುಗಿದರೆ ಜೀವ ನದಿ
ಸಮೃಧ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಚೇತನದ ನೆಲ
ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಬೇದ ತೋರದ ಮಡಿಲು
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಸುತಲಿ ಹೂವಿನ ದಳ

ವನ್ಯ ಮೃಗ ರಾಶಿ, ಸಸ್ಯ ಸಿರಿ ಕಾಶಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತೂಗಿದ ತಾಯಿ
ಸಾದನೆಯ ಸಾಧನವ ಸಮ ಹಂಚಿದ ಧರಣಿ
ತಿದ್ದುವವರ ಲೇಖನಿಯ ಹೊಕ್ಕ ಶಾಯಿ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ ಅಪಸ್ವರದ ಗುಡುಗು
ಗಂಡೆದೆಗಳ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೆ ಸೋತವು ಕೊನೆಗೆ
ಸಹೃದಯಶೀಲ ಅಭಿಮಾನವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ "ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣೆಡೆಗೆ"

ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕನ್ನಡಿಯ ಬಿಂಬದೊಳಗೆ
ಧರ್ಮ ಸಕಲವೂ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡತನದಲ್ಲಿ
ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಉದಯವಾಗಲಿ
ಹೃದಯ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡದ ನೆತ್ತರರಿಯಲಿ

                                            --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩