ಹಾವಳಿ

ಹಸಿದವನ ಇರುಳುಗಳು 
ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಕನಸುಗಳು 
ಹಸಿ ಮನದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ 
ಹುಸಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪಗಳು 
ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಹಳೇ ರಂಗ 
ನೀಡಿತು ನೂತನ ಕರೆಯ 
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಕಡಲ 
ಹಾಯಬೇಕಿದೆ ಹರೆಯ 
ಏಕಾಂಗಿ ನಾ ಅಲ್ಲಿ 
ಅಪರಿಚಿತರೇ ನನಗೆಲ್ಲಾ 
ಆದರೂ ಬಡಗಣ್ಣುಗಳ 
ಹಳೇ ಚಾಳಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲಾ!!

              --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩