ಹಾಡಾಗದ ಹಾಡು

ಉಸಿರು ಸಾಲದ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ
"ಸಾವೆಂದು"
ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಯಿತು
ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ!!

ಹಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂಠ ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾಗಿಸುವ ಮೊದಲೇ
ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಮರುಕ
ಇದ್ದ ಸ್ವರವನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿ
ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿಸಿತು;
ಕಣ್ಣೂ ಅದಕೆ ಸಾತು ನೀಡಿತು!!

ಔಪಚಾರಿಕ ಕಣ್ಣೀರೂ ಉಪ್ಪುಪ್ಪು
ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ,
ನಾಲಗೆಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದ್ದು ಸಹ್ಯ;
ಕೆನ್ನೆಗಾದರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ,
ಎಷ್ಟು ಮಡುವಿಗೆ ಮಡಿಲಾಗಿಲ್ಲದು?!!

ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ
ಮರಳಿ, ಮರಳಿ ಸೋತು
ಕರುಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಎದೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿಕೊಂಡ ಭಾವಗಳು
ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ
ಕೊರಳು ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿತು!!

ಬಹುಶಃ ಅಂದು ನಾ ಹಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ಹಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ;
ಹಾಡದೇ ಹಾಡಾದ ಹಾಡು
ಇನ್ನೂ ಕಾಡುವುದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ನಾ ಹಾಡುವುದನ್ನೂ!!

-- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩