ಬೇಟೆ!!


ಮುಳ್ಳಿನ ಬೇಲಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದೆ ಸೀರೆ 
ಹರಿಯುವ ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸುವ ಬಾರೆ 
ಮನಸೊಪ್ಪದ ಮುಳ್ಳಿಗೂ ಮನಸುಂಟು 
ತ್ರಾಣ ಇರುವನಕ ಮುಳ್ಳಿನ ನಂಟು 

ಮತ್ತೆ ಮಡಿಚಿರೆ ಸೀರೆಯ ತಂದು 
ಹಾರಿಸಿ ಹೊದಿಸಲು ಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತೆ 
ಹಿಡಿದ ಕೈಗಳು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಸುಕ್ಕು 
ಬೆವರಿ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಸೀರೆಯು ನಕ್ಕು 

ಹಸಿದ ಹುಲಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೊಂದಂತೆ 
ಜಿಂಕೆಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಟೆ 
ಕಾಯಿಸಿ ಚೂರು ಕೈ ತಪ್ಪಿದರೂ 
ಶರಣಾಗಲದುವೇ ಶ್ರಾವ್ಯ ಗೀತೆ 

ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾಚಿ ಕತ್ತಲ ಅಪ್ಪಿ 
ಮುಚ್ಚುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದು ಏನೂ 
ನೆಲಕೆ ಹಾರಿ ತುಸು ಒದ್ದಾಡಿ 
ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿತು ಬಣ್ಣದ ಮೀನು 

                         --ರತ್ನಸುತ 

Comments

  1. ಮುಳ್ಳಿಗೂ ಭಾವನೆಯೇ ಭರತ ಮುನಿ? ಕನಸಲೂ ಸಾದ್ಯವೇ ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩