ಮುಂದೈತೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ !!

ನಿನ್ನೆ ಬಲಿತ ಬಕರಿಗಳೆಲ್ಲ
ಬಿಕರಿ ಆದವು

ಪಿಚ್ಕೆ, ಮೇವು,
ಮೆಹ್ಹಹ್ಹ್ ಸದ್ದು
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ
ಎಳೆ ಮರಿಗಳದ್ದೇ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ

ಎಂದಿನಂತೆ
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ
ಬತ್ತಿದ ಗದ್ದೆಯೆಡೆಗೆ
ಸಾಗಿವೆ ಹಿಂಡು
ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ತರ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು

ಕಾಯುವವ
ಹೊರಟ ಹಿಂದೆ
ಮುಂಬರುವ ಈದಿಗೆ
ಬಲಿವವುಗಳ
ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು !!!

              -- ರತ್ನಸುತ 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩