ನೀ.........!!!

ನೀ ನುಡಿದೆ, ಕಡೆಗೆ 
ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ 
ನೀ ಸೆಳೆದೆ ಮನವ 
ಅದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯ 
ನೀ ಹಿಡಿದೆ ಹಠವ 
ಅದೇ ನನ್ನೋಪ್ಪಿಗೆ ದಾರಿ 
ನೀ ಹೋದ ಕಡೆಗೆ 
ನಾ ಸಂಚಾರಿ ಗೋರಿ 

ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟು 
ಅದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರ ನನಗೆ 
ನೀ ಇಟ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು 
ಕೈ ಬೆರೆಳ ತೆರಿಗೆ 
ನೀ ಸುಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು 
ದುಸ್ವಪ್ನ ದೂರ 
ನೀ ಬಿಟ್ಟ ಗುರುತುಗಳು 
ನನ್ನೆದೆಯ ತೀರ 

ನೀ ಬಯಸುವ ದಾರಿ 
ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ 
ನೀನಿರುವ ಜಾಗವದು 
ಗುರುತ್ವ ವರ್ಗ 
ನೀ ಬೇಡದ ಬೆಳಕು 
ನನಗದು ಶೂನ್ಯ 
ನೀ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತೆ 
ಕತ್ತಲೇ ಧನ್ಯ 

ನೀ ಬೆಂಕಿಯಾದರೆ 
ನಾ ಉರಿವ ಸೌದೆ 
ನೀ ಬಿಂಕವಾದರೆ 
ನಾ ಮಸೂದೆ 
ನೀ ಹಿಡಿದ ಲೇಖನಿ 
ನಾ ಹರಿವ ಶಾಯಿ 
ನೀ ಹಸಿವ ನೀಗಿಸೋ 
ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ 

ನೀ ಚಿತ್ರವಾದರೆ 
ನಾನೇ ಚೌಕಟ್ಟು 
ನೀ ಪತ್ರವಾದರೆ 
ನಾನದರ ಗುಟ್ಟು 
ಲೋಕಕೆ
ನೀನು ನೀನೆ 
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇ 
ನಮ್ಮೊಳಗೆ
ನೀನು-ನಾನು 
ಎಂದೂ ಒಂದೇ ತಾನೇ !!

                  --ರತ್ನಸುತ 

Comments

  1. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗ 'ನಾ ಸಂಚಾರಿ ಗೋರಿ'

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩