ಬಾ!!

ಬೆವರಿನ ಉಪ್ಪಿಗೆ 
ಮುಪ್ಪಿನ ಅರಿವು 
ಬರಿಸುವ ಮುನ್ನ
ಹರಿಸುವ ಬಾ

ತೆಕ್ಕೆಯ ಸಡಿಲಿಗೆ 
ಸಿಡಿಲನು ಬಡಿಸಿ
ಕಡಲಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ
ತರಿಸುವ ಬಾ 

ಬಳಲುವ ಆತ್ಮ-
ಗಳಲಿನ ಗದ್ದಲ
ಕೇಳಿಸದಂತೆ
ಕೂಡಲು ಬಾ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಟುಕದ
ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವ
ಮನಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ-
-ಗೊಳಿಸಲು ಬಾ

ಮೊದಲುಗಳೆಲ್ಲ
ಪರಿಚಿತವಾಗಲಿ
ಕೊನೆಗಳ ಸೋಲಿಗೆ
ಪಳಗಿಸು ಬಾ

ಅಂಜಲಿ ತುಂಬಲಿ
ಹಂಬಲ ಪುಷ್ಪ
ತಿಂಗಳ ಮಂಗಳ-
-ವಾಗಿಸು ಬಾ

ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳದೆ
ತಂಬೆಲರಾಟಕೆ
ಮೈ ಮರೆತು
ತಲೆದೂಗುವ ಬಾ

ಹೇಳಲು ಕೂತರೆ
ಸಾವಿರ ಮಿಲನದ
ಸೋಲಿನ ಸುಳುವಿದೆ
ಸೇರಲು ಬಾ

ಬಾ ಬರಲಾದರೆ
ಒಮ್ಮೆಲೆಗೇ 
ಮತ್ತೆಂದೂ ದೂರಾಗದೆ
ಉಳಿ ಬಾ

ಬಾ ಬಾನಾಡಿಗಳಾಗುವ
ಆಸೆಗೆ
ಬಣ್ಣವ ತುಂಬುವ
ಈಗಲೇ ಬಾ 

                 -- ರತ್ನಸುತ

Comments

  1. Start immediatly
    ಅಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ telegram ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೀ ಕವಿತೆ.
    ಭಾವ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩