ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ

ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ
ನಾನಿದ್ದ ಜಾಗದಲೆಲ್ಲ
ಅರಳಿದ್ದ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಭ್ರಮವೇ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು

ಆಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸದೆ ಬಂದೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನಂದ ಕಾಣುತ ಹಾಗೆ
ಮಂಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹೊತ್ತು 

ಏನಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ನಾನು?
ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿತು ಉಸಿರು
ಅಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ
ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಹೆಸರು

ಇರುಳೆಲ್ಲ ಕನಸಿನ ಸಂತೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ
ದಣಿವಾಗಿ ಸೋಲುವೆ ಏಕೋ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀ ಕುಣಿದಾಗ

ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ
ಆ ಚಿಟ್ಟೆ, ದುಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ
ಈ ನನ್ನ ಮನಸೂ ಸೇರಿ
ಹೂವನ್ನೇ ಮೋಹಿಸುತಿತ್ತು!!

ಏನೊಂದೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೆ
ನೀನಿಟ್ಟೆ ಎದೆಗೆ ಕಾವು
ನೀನಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ
ಇರದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾವು

ಮುಗಿಲೆತ್ತರ ಹಾರುವೆ ನಾನು
ನೀ ನಕ್ಕರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಮ್ಮೆ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತಲಿದ್ದು
ಈ ನೆರಳಿಗೂ ಏನೋ ಹೆಮ್ಮೆ

ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ
ಆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತಲಿದ್ದ
ಗಡಿಯಾರ ಮುಳ್ಳಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಮುಂದಕ್ಕೇ ಇಕ್ಕುತಲಿತ್ತು....!!

                          -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩