ನೀನು

ಜಗದಲ್ಲಿ ಪುಳಕಿತ-
ಗೊಳಿಸಿದವುಗಳ ಕರ್ತೃ
ಹತ್ತು ಹಲವು
ಮೊದಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಲವು!!

ವಯಸಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ
ಮೀಸೆಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ
ಸಣ್ಣ ನಲಿವು
ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಗುವು!!

ಆಟವಲ್ಲದ ಆಟದಲಿ
ಸೋಲಲ್ಲೂ ಬೀಗಿದ
ನಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುವು
ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಲುವು!!

ಏರಿದ ತಾಪಕ್ಕೆ
ಗುಳಿಗೆ ನುಂಗಲು ಜಿಡ್ಡು- 
ಎಲ್ಲ ಸಲವೂ
ಅದು ಪ್ರೇಮ ಜರವು!!

ರಾಡಿಯಾದರೂ ಹಾರಿ 
ಉಜಾಲಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದೆ
ಕೆಸರ ಹರಿವು
ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಳುವು!!

ಬರೆಯುತ್ತ ಹಗುರಾದೆ 
ಬರ ಬರುತ್ತಾ ಏಕೋ
ನಿನ್ನ ನಿಲುವು 
ನೆರಳಿಟ್ಟ ಹೊಂಗೆ ಮರವು!!

                     -- ರತ್ನಸುತ

Comments

  1. ಕತೃವಿನ ಕೃಪೆ ನೆನೆಯೋ ಕವಿಗಳೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅಮಿತ ಗೌರವ.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩