ಮುನ್ಸ್ಕೋಬೆಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ !!!

ಮನಸಿಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಲವ್ ಆದಹಾಗಿದೆ
ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರಿ
ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ
ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ
ದಾರೀಲಿ ಆಗಾಗ ಸಿಗ್ತಾಯಿರಿ
ಮಾತಾಡ್ದೆ ಬೈಕೊಂಡು ಒಯ್ಯ್ತಾಯಿರಿ
ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಗಪ್ಪು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರಿ !!!

ಇಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಲೆಟ್ಟೆರ್ರು ಕೊಡಬಹುದು
ಮೆಟ್ಟೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಿ
ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು
ಹಾಗಾಗಿ ಗಡಿಯಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲು ಭಯ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಮುಚ್ಚ್ಕೊಂಡಿರಿ
ತುಂಬಾ ನೆನಪಾದಾಗ ಕರೆ ಮಾಡುವೆ
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ್ಹೋಗಿರಿ

ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು-ಕಥೆಗೆ ಕಳಿಸುವೆ
ಊರು ಮನೆ ವಿಳ್ಹಾಸ ಕೊಡಿ
ನೀವೇ ವರದಾನ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ 
ಏನೂ ಬೇಡ ಬಿಡಿ 
ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಜಾರು ತರ್ಸಿದ್ರೆ
ಒಂದ್ಚೂರು ಕ್ಷಮ್ಸಿಬಿಡಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆಯೆ ಉತ್ತರಕೆ ಕಾದಿರುವೆ
ಉತ್ತರಿಸಿ ಪಾಸ್ಮಾಡ್ಬಿಡಿ

                              --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩