ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡರ ಕವನ !!!

ಊರೆಲ್ಲಾ ಮಲಗಿರಲು 
ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡಾಯಿತು
ಮಣ್ಣ ಹೊದಿಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಸರಿಸಿ
ಮುಚ್ಚು ಕಣ್ಣುಗಳನು ತೆರೆಸಿ
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ
ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿಹರನ್ನು
ಮೆಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ
ಕೈ ಕೈ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು
ಹುಣಸೆ ಮರದೆಡೆ ಸಾಗಿ
ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ತೂಗಿ
ಹೂಳಿಕ್ಕುತಲಿ ಕೂಗಿ
ಹಾದವರ ಹೆದರಿಸುತ
ಹೆದರಿದವರ ಮೈಯ್ಯೇರಿ
ಕುಣಿಸುವವರು ನಾವು

ದೆವೆರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರ
ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರು
ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಮಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ 
ಹಿಟ್ಟು ನೀಡುವವರು
ಬೇವಿನ ಮರ ಬೋಳಾಗಲು
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜೋರಾಗಲು
ಮೂರ್ದಾರಿ ಭಯವೆನಿಸಲು
ನರಬಲಿಗಳ ಜರುಗಿಸಲು
ಬೇಕು ಬೂಧಿ ಹಂದರ
ನಗುವ ಅಸ್ತಿ ಪಂಜರ
ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತ ಹಸ್ತ ಅಸ್ತು
ಅಷ್ಟ ತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಗಸ್ತು 
ಉಸಿರಾಡುವ ಪಿಶಾಚಿಗಳು
ಹಗಲು ಮೈಯೇರುತಾವೆ
ಪೈಶಾಚಿಕ ಇರುಳ ಲೋಕ 
ಆಳುವವರು ನಾವು 

ನಮಗೂ ಉಂಟು ಭಯ, ಭಕ್ತಿ
ಕಂಪಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ
ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ಹೆಸರಾದರು 
ಕತೆಗಾರರು ನೂರು 
ವಾಸ್ತವದಲಿ ಕಟುಕರಲ್ಲಾ
ಕೊಡುವರು ಹುಸಿ ರೂಪ
ಗಾಳಿಯಾಗಿ, ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ
ಹಾವಿಯಾಗಿ, ಕೊರೂಪರಾಗಿ 
ಸತ್ತವರು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಯೇ
ಎರಡು ಕಾಲು, ಕೈಯ್ಯಿ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು
ಅದೇ ಆಕಾರ
ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮಾನವ
ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ
ಉಳಿದ ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ
ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ

ನಾವೂ ಬರಿ ಬಲ್ಲೆವು
ಪ್ರಣಯ ಕಾವ್ಯ, ಗೀತೆಗಳ
ನಮಗೂ ಆಗಿದ್ದುಂಟು
ನೆರೆ ಊರಿನ ಸ್ಮಶಾಣದ
ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಒಲವು 
ಹೋದ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದು 
ನೀಡುವಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ
ಆದರೇನು ಮಾಡುವುದು
ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಿರುವರು
ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಪಿಂಡವಿರಿಸಿ
ತೆರಳಿಸಲು ಕೈಲಾಸಕೆ
ನಿಜಕೆ ನೇರ ನರಕಕೆ
ಕಟ್ಟಬೇಕು ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ಜೀವನದ ಆಸ್ತಿಗೆ !!!

                --ರತ್ನಸುತ

Comments

  1. ಮನುಷ್ಯನ ಪೆದ್ದು ತಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಪೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಝಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩