ಹೀಗೊಂದು ಯುಗಳ ಗೀತೆ!!!

(Boy)ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೇರ ನೋಡಲಾಗದೆ
ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವುದಕೆ ಏನಿದೆ ?
(girl)ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಯದೇ
ನಾಚಿಕೊಂಡು ಮೌನವಹಿಸಬೇಕಿದೆ
(boy)ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಮೂಡಬಹುದೆ ಕಲ್ಪನೆ ?
ಈ ರೀತಿಗಿನ್ನೂ ನಾನು ಪಳಗಬೆಕಿದೆ
(girl)ಕನಸ್ಸಿನೂರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ
ವಿಳ್ಹಾಸ ಇನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆ

(boy)ವಿಚಾರ ಮಾಡೊ ಮುನ್ನವೇ
ಪ್ರಚಾರವಾಗೋ ಹಾಗಿದೆ
ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಯುತ
ಮನಸ್ಸು ತೆಲಿದಂತಿದೆ
(girl)ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಜೊತೆಯಲೇ
ಹಳೆ ದೋಣಿ ಚಲಿಸಿದೆ
ನಾ ನನ್ನ ತಡೆವ ಮುನ್ನವೇ
ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ತೀರ ಸೇರಿದೆ
(boy)ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿ
(Girl)ನಿನ್ನ ಅಗಲಿ ಬಾಳುವ ಭಯ ಚೂರು ಎದೆಯಲಿ

(girl)ಆತಂಕವೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ
ನಿನ್ನತ್ತ ಸರಿದು ಬರುವೆನು
ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಕಿದಾಗಲೇ
ನಾ ಚಿಂತೆ ಗಿಂತೆ ಮರೆವೆನು
(boy)ನಾ ಪೋಲಿ ಚೂರು ಆದರೂ 
ನೀ ಒಪ್ಪಬೇಕು ನಿಜವನು
ನೀ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿಲಿಂದಲೇ
ನಾ ಪೂರ್ತಿತಿದ್ದುಕೊಂಡೆನು 
(girl)ಕರಾಳ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೂ ನಾ ಬೆಚ್ಚದಿವುವೆ ಖಂಡಿತ
(Boy)ಈ ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿದು ನಡೆದು ಬಾ, ನನ್ ಹೆಸರನೇ ಜಪಿಸುತ..... 

                                                               --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩