ನಿವೇದನೆ

ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕಿರು ನೋಟದಿಂದ
ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಘಾತ
ತುಟಿ ಅಂಚಿನ ನಸು ನಗೆಯಿಂದ
ನಷ್ಟ ತುಂಬಲಾಗದ ಅಪಘಾತ
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರುವುದು
ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಬೆಂಬಲವೇ
ಹಾಗೂ ಬದುಕುಳಿಯಲು, ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಬೀಳದೆ ಹೋದರೆ ದಾರುಣವೇ!!  

ಸಂಭಾವಿತನ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೋಲಿತನವು
ಸಂಬಾಳಿಸಿ ನಾ ನಿನ್ನೆದುರಾದರೆ
ಕಣ್ಣ ಮಿಟುಕಿಗೆಲ್ಲಾ ಮರುವು
ವಿನಿಮಯವಾಗುವ ವೇಳೆ ಏತಕೆ
ವಿನಾಕಾರಣದ ಅಡಚಣೆಯು?
ಮರು ತಯಾರಿಗೆ ಸಮಯದಭಾವ
ಈಗಲೇ ಮುಗಿಯಲಿ ಅಭಿನಯವು

ಮಾತಿನ ತಿರುವಲಿ ಕೊಂಕಿನ ಕೊಕ್ಕಿ
ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಲೇ ಸರಸದ ವೇಳೆ
ಅರ್ಥವಾಗದ ಪದಗಳ ಬಳಸಿ
ವಿವರಿಸುವೆ ನಾ, ಸಿಗುವೆಯಾ ನಾಳೆ?
ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿ
ತೊಲಗಿಸಲು ಗೊಂದಲದ ಹುಳುವ
ಸುತ್ತಿ-ಬಳಸಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವೆ
ಅರಿತುಕೊಳುವೆಯಾ ನನ್ನ ಈ ಒಲವ

                                --ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩