ಸ್ವತಂತ್ರ ಹನಿಗಳು !!!

ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ಘೋರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿ
ಕೇಕೆಹಾಕುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿದ್ದ
ಕೆಂಪು ನಿಶಾನೆಯ
ದೀಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ !!
****
ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು
ಪ್ರಣಯ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಬಹುದೆ??
ಒಲ್ಲೆ ಎಂದ ಬೆರಳುಗಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದೇ??
ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಮರೆತ ಸಂಗತಿ ಆಗಲೇ ಹೊಳೆದಿದ್ದು
ಸರ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವರ ಹಕ್ಕು
ಬರೆದೆ ಪ್ರಣೆಯ ಕವಿತೆಯನ್ನೇ !!!
****
****
ಗಾಂಧಿ ಇಂದು
--------------
ಗಾಂಧಿ ಪಟದ ಧೂಳಿಗೆ
ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಸುದಿನ
ಗೋಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದನು
ಜನ್ಮ ಪಾವನ !!

ದ್ವಜದ ಹಾರಾಟ ಕಂಡು
ಇನ್ನೂ ನಕ್ಕನು
ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ
ತಾನೂ ಬೆರೆತನು

ಹೂವಿನ ಹಾರವೂ ಬಾಡಿತು
ದಿನ ಮುಗಿವ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಮತ್ತೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ
ಗೋಡೆಯ ಮೊಳೆಗೆ

ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ
ಆ ದಿನ
ಆ ಋಣಕೆ ತಾನೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ
ಈ ದಿನ !!

                      --ರತ್ನಸುತ 

Comments

  1. ಯಾಕೋ ಸಮಗ್ರತೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲೇ ಛಿಧ್ರವಾಗಿದೆ ಅನಿಸುವುದೇ ಇಂತಹ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩