ಅವನ ಅವಳು!!

ಕಣ್ಸನ್ನೆಯಲಿ ಕರೆದ ಅವನೇ "ಅವನು"
ಕಣ್ಗಾಡಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಕರಗಿದಳು "ಅವಳು"
ಕಣ್ಣೋಟ ಬೆರೆವುದಕೆ ಕಾರಣಗಳುಂಟೇ?
ಆಗಾಗ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕರ ತರಲೆ ತಂಟೆ
ಬೆಸೆದಾಗ ಮನಸುಗಳು "ಸೋ" ಎಂದ ಮಳೆಯು
ನೆನೆಸಿತು ಹಸಿ ಬಯಕೆಗಳು ಚಿಗುರಲೆಂದೇ 
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ "ಅವ" ಬೇರೆ "ಆಕೆ" ಬೇರೆ
ಆದರೀಗೀಗ ಎರಡು ದೇಹ, ಉಸಿರು ಒಂದೇ !!

                                          --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩