Monday, 12 August 2013

ಅವನ ಅವಳು!!

ಕಣ್ಸನ್ನೆಯಲಿ ಕರೆದ ಅವನೇ "ಅವನು"
ಕಣ್ಗಾಡಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಕರಗಿದಳು "ಅವಳು"
ಕಣ್ಣೋಟ ಬೆರೆವುದಕೆ ಕಾರಣಗಳುಂಟೇ?
ಆಗಾಗ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕರ ತರಲೆ ತಂಟೆ
ಬೆಸೆದಾಗ ಮನಸುಗಳು "ಸೋ" ಎಂದ ಮಳೆಯು
ನೆನೆಸಿತು ಹಸಿ ಬಯಕೆಗಳು ಚಿಗುರಲೆಂದೇ 
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ "ಅವ" ಬೇರೆ "ಆಕೆ" ಬೇರೆ
ಆದರೀಗೀಗ ಎರಡು ದೇಹ, ಉಸಿರು ಒಂದೇ !!

                                          --ರತ್ನಸುತ 

No comments:

Post a Comment

ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು

ನೀರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿವನೆನ್ನದಿರು ನೀನಿರದೆ ಈ ಗತಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು ಜೀವಕೆ ಹಾಡುಹಗಲಲ್ಲಿ ನೀ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಕನಸೊಂದು ಬೀಳುತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಬಾವಿಗೆ ಬ...